1538 Trøndelag Travsportforening

Styre 2015                                   

Konst.styreleder: Per Nyquist  -  48099249

Styremedl.: Håvard Winther Storler  -  95829507

Styremedl.: Roar Walsøe  -  934 58947

Styremedl.: Guro Berg  - 95247975

Varamedl.: Dag Sandø Nilsen  - 41328488

Varamedl.: Knut Skjervold  - 97753031


*Championserien

TT kjører nå en serie med æresløp for alle de som har vært trenerchampion på Leangen etter 2. verdenskrig og hvor vi har invitert tidligere stallfolk. De har levert oss interessante travhistoriske tilbakeblikk.  Vi har fått mange tilbakemeldinger fra folk som liker tiltaket. Følgende æresløp er kjørt pr 21.08.2014 :

23.11.13        Herman Nilsen       3 championat

27.01.14        Ola P. Husby          8         "

24.02.            Ivar Eggan            2         "

31.03.            Lars J. Blekkan      4         "

20.04.            Olaf Blekkan     3      "

26.05.            Harald Kvåle         2         "

07.07.            Per Krabseth         3          "

18.08.            Bjørn Garberg       2          "

Følgende løp gjenstår :

22.09.            Ingebrigt Andøl     2          "

20.10.            Arne Nilsen           1          "

November      Boye Ølstøren       10         "

Desember      Jomar Blekkan       23         "

Januar 2015  Atle Solhus              1         "

De gamle championene Anders Andøl og Erik Garberg har sine årlige æresløp i den ordinære terminlista og er derfor ikke tatt med i vår serie.

Ellers har vi ambisjoner om å holde et travmøte i høst med en intressant travpersonlighet som hovedpost. Vi prøvde å få hit Stig H Johansson, men han glapp for oss i 11. time.

Det jobbes videre med andre navn, men vi mottar gjerne innspill fra medlemmene.