Proposisjoner

Varig Orkla Arena Søndag 14. juli 2024

Varig Orkla Arena Søndag 14. juli V65 - Dagens Dobbel Innmelding: tirsdag 9. juli kl. 08:00-08:30 Innmelding via internett: innen tirsdag 9. juli kl. 08:30 Starterklæring: tirsdag 9. juli kl. 10:00-11:00. Utenlandskregistrerte hester og norskregistrerte hester i utenlandsk trening, skal meldes innen kl. 09:00 siste hverdag før ordinær innmeldingsfrist. Tlf Innmelding/starterklæring: 22 95 61 25. Start 1. løp: kl. 17:30

Bane
Antall innmeldte
Distanse Startmetode
Vilkår
Bane
Varig Orkla Arena 14.07.2024 Prop nr. 1
Antall innmeldte
9
Distanse Startmetode
2300 - A
Vilkår
Kaldblods 3-ÅRINGSLØP - SPORTRAPP / GRUNNLAG For alle 3-årige. 2300 m. Autostart. Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.500-(3.000) kr. Hestene starter i grunnlagsrekkefølge. Laveste grunnlag i spor 1, videre fordeling: 2,3,4,5,6,9,10,7,8,11,12. Sportildeling etter starterklæring. Premiering: Ved 9 eller færre startende hester = 6 premier, ved 10-11 startende hester = 7 premier, ved 12 startende hester = 8 premier.
Bane
Varig Orkla Arena 14.07.2024 Prop nr. 2
Antall innmeldte
19
Distanse Startmetode
2300 - V
Vilkår
Kaldblods BREDDEPREMIERNGSLØP For 3-15-årige høyest 15.000 kr. 2300 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 7.001 kr. Premier: 16.000-8.000-5.000-4.000-3.000-(3.000) kr. Premiering: Ved 9 eller færre startende hester = 6 premier, ved 10-11 startende hester = 7 premier, ved 12-13 startende hester = 8 premier, ved 14-15 startende hester = 9 premier.
Bane
Varig Orkla Arena 14.07.2024 Prop nr. 3
Antall innmeldte
9
Distanse Startmetode
2300 - V
Vilkår
Kaldblods DISTANSEFORDEL HOPPER For 3-15-årige høyest 40.000 kr. 2300 m. Tillegg 20 m for hingster og vallaker. Premier: 18.000-9.000-6.000-4.500-3.500-(3.000) kr.
Bane
Varig Orkla Arena 14.07.2024 Prop nr. 4
Antall innmeldte
44
Distanse Startmetode
2300 - V
Vilkår
Kaldblods DELINGSLØP For 3-15-årige minst 475.001 kr. 2300 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 600.001 kr., 40 m. ved 900.001 kr. Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.500-3.000-3.000 (7 premier)
Bane
Varig Orkla Arena 14.07.2024 Prop nr. 5
Antall innmeldte
7
Distanse Startmetode
2300 - A
Vilkår
Varmblods 3-ÅRINGSLØP - SPORTRAPP / GRUNNLAG For alle 3-årige. 2300 m. Autostart. Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.500-(3.000) kr. Hestene starter i grunnlagsrekkefølge. Laveste grunnlag i spor 1, videre fordeling: 2,3,4,5,6,9,10,7,8,11,12. Sportildeling etter starterklæring. Premiering: Ved 9 eller færre startende hester = 6 premier, ved 10-11 startende hester = 7 premier, ved 12 startende hester = 8 premier.
Bane
Varig Orkla Arena 14.07.2024 Prop nr. 6
Antall innmeldte
9
Distanse Startmetode
2300 - V
Vilkår
Varmblods BREDDEPREMIERINGSLØP - FORMLØP For 3-14-årige høyest 35.000 kr. Også for 3-14-årige, som har gått raskest 1.19,0 i de 7 siste starter. 2300 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 12.001 kr. Premier: 16.000-8.000-5.000-4.000-3.000-(3.000) kr. Premiering: Ved 9 eller færre startende hester = 6 premier, ved 10-11 startende hester = 7 premier, ved 12-13 startende hester = 8 premier, ved 14-15 startende hester = 9 premier.
Bane
Varig Orkla Arena 14.07.2024 Prop nr. 7
Antall innmeldte
60
Distanse Startmetode
2300 - A
Vilkår
Varmblods DELINGSLØP - SPORTRAPP / GRUNNLAG For 3-14-årige minst 415.001 kr. 2300 m. Autostart. Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.500-3.000-3.000 (7 premier) Løpene deles inn etter grunnlag etter innmeldingsfristens utløp. Det tas sikte på x antall løp. Hestene starter i grunnlagsrekkefølge i de respektive løp. Laveste grunnlag i spor 1, videre fordeling: 2,3,4,5,6,9,10,7,8,11,12. Sportildeling etter starterklæring.
Bane
Varig Orkla Arena 14.07.2024 Prop nr. 8
Antall innmeldte
12
Distanse Startmetode
2300 - A
Vilkår
Kaldblods DELINGSLØP - SPORTRAPP / GRUNNLAG For 3-15-årige 120.001 - 235.000 kr. 2300 m. Autostart. Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.500-3.000-3.000 (7 premier) Hestene starter i grunnlagsrekkefølge. Laveste grunnlag i spor 1, videre fordeling: 2,3,4,5,6,9,10,7,8,11,12. Sportildeling etter starterklæring.
Bane
Varig Orkla Arena 14.07.2024 Prop nr. 9
Antall innmeldte
15
Distanse Startmetode
2300 - V
Vilkår
Kaldblods DELINGSLØP For 3-15-årige 40.001 - 120.000 kr. 2300 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 60.001 kr., 40 m. ved 90.001 kr. Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.500-3.000-3.000 (7 premier)
Bane
Varig Orkla Arena 14.07.2024 Prop nr. 10
Antall innmeldte
8
Distanse Startmetode
2300 - V
Vilkår
Kaldblods DELINGSLØP For 3-15-årige 235.001 - 475.000 kr. 2300 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 325.001 kr., 40 m. ved 425.001 kr. Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.500-3.000-3.000 (7 premier)
Bane
Varig Orkla Arena 14.07.2024 Prop nr. 11
Antall innmeldte
10
Distanse Startmetode
2300 - A
Vilkår
Varmblods DELINGSLØP - SPORTRAPP / GRUNNLAG For 3-14-årige 200.001 - 415.000 kr. 2300 m. Autostart. Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.500-3.000-3.000 (7 premier) Løpene deles inn etter grunnlag etter innmeldingsfristens utløp. Det tas sikte på x antall løp. Hestene starter i grunnlagsrekkefølge i de respektive løp. Laveste grunnlag i spor 1, videre fordeling: 2,3,4,5,6,9,10,7,8,11,12. Sportildeling etter starterklæring.
Bane
Varig Orkla Arena 14.07.2024 Prop nr. 12
Antall innmeldte
12
Distanse Startmetode
2300 - A
Vilkår
Varmblods DELINGSLØP - SPORTRAPP / GRUNNLAG For 3-14-årige 153.001 - 200.000 kr. 2300 m. Autostart. Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.500-3.000-3.000 (7 premier) Løpene deles inn etter grunnlag etter innmeldingsfristens utløp. Det tas sikte på x antall løp. Hestene starter i grunnlagsrekkefølge i de respektive løp. Laveste grunnlag i spor 1, videre fordeling: 2,3,4,5,6,9,10,7,8,11,12. Sportildeling etter starterklæring.
Bane
Varig Orkla Arena 14.07.2024 Prop nr. 13
Antall innmeldte
12
Distanse Startmetode
2300 - A
Vilkår
Varmblods DELINGSLØP - SPORTRAPP / GRUNNLAG For 3-14-årige 90.001 - 153.000 kr. 2300 m. Autostart. Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.500-3.000-3.000 (7 premier) Løpene deles inn etter grunnlag etter innmeldingsfristens utløp. Det tas sikte på x antall løp. Hestene starter i grunnlagsrekkefølge i de respektive løp. Laveste grunnlag i spor 1, videre fordeling: 2,3,4,5,6,9,10,7,8,11,12. Sportildeling etter starterklæring.
Bane
Varig Orkla Arena 14.07.2024 Prop nr. 14
Antall innmeldte
13
Distanse Startmetode
2300 - A
Vilkår
Varmblods DELINGSLØP - SPORTRAPP / GRUNNLAG For 3-14-årige 35.000 - 90.000 kr. 2300 m. Autostart. Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.500-3.000-3.000 (7 premier) Løpene deles inn etter grunnlag etter innmeldingsfristens utløp. Det tas sikte på x antall løp. Hestene starter i grunnlagsrekkefølge i de respektive løp. Laveste grunnlag i spor 1, videre fordeling: 2,3,4,5,6,9,10,7,8,11,12. Sportildeling etter starterklæring.
Bane
Varig Orkla Arena 14.07.2024 Prop nr. 20
Antall innmeldte
5
Distanse Startmetode
2300 - V
Vilkår
Prøveløp Alle. 2300 m. Voltestart.
Bane
Varig Orkla Arena 14.07.2024 Prop nr. 21
Antall innmeldte
0
Distanse Startmetode
2300 - V
Vilkår
Monté Prøveløp Alle. 2300 m. Monté. Voltestart.
Bane
Varig Orkla Arena 14.07.2024 Prop nr. 22
Antall innmeldte
3
Distanse Startmetode
2300 - V
Vilkår
Mønstringsløp 2-årige. 2300 m. Voltestart.