Søk sportsinfo

 • Les om hvordan du søker
  • Tast inn begynnelsen av navnet på hesten du søker i feltet over. Bruk store eller små bokstaver som du vil.
  • Jo flere bokstaver du taster, desto mer vil du begrense utvalget. Du må taste minst en bokstav.
  • Når du søker vil det automatisk bli lagt til "*" etter søkeordet. Det vil si at søk på "scul" gir treff for hestene "Scully", "Scully Blue" og andre hester med navn som starter med "scul".
  • I tillegg kan du erstatte deler av navnet med "*". "*scul" gir både "Agent Scully" og "Scully".
  • Kusker er oppgitt med fullt navn (fornavn etternavn). Søk på kusk fungerer som for hest, bortsett fra at det legges til en "*" før navnet også slik at søk på "eggen" vil returnere alle kusker med "eggen" i for- eller etternavn.
  • Søk er basert på hestenavn. Det søkes både på Kaldblodshester og Varmblodshester.
  • Ved søk der flere alternative hester listes ut, kan resultatet sorteres ved å klikke på kolonneoverskriften.
  • Dersom individs navn er blått, er dette klikkbart slik at informasjon kan tas ut.
  • Klikk på hestenavn i mor eller far kolonnen for å få fram avkomslister og mors- eller fars-stamme.
  • Klikk på foreldreindivider vil alltid gi avkomsliste, samt mulighet for å gå videre til ytterligere informasjon dersom denne finnes. Foreldreindividers stamme vil alltid være mulig å ta ut.
  • Informasjon på mor eller far vil kunne tas ut ved å klikke på navnet til disse.
 • Les om søkesider for hester, kusker og løp

  Stammer og avkomslister for alle foreldre av norskregistrerte varmblodstravere i alderen 0 - 12 år, og tilsvarende for kaldblodstravere i alderen 0 - 15 år. Alle årsrader og starter for travere i tilsvarende aldersgrupper, med unntak for de perioder hestene ikke har vært norskregistrerte. Kusker lisensiert i Norge med starter, årsrader og informasjon.

 • Les om rekkefølgen på opplysningene gitt for det enkelte individ og dets avkom
  Avkomslister Opplysninger om hopper m/avkom er gitt i denne rekkefølgen:

  Hoppe: Navn, evt. Nasjonssufiks, sertifikatnr., evt. avlsindeks (for kaldblod ), fødselsår, farge, evt. totalrad, rekorder, gr.lag, Eier/Leier, Oppdretter.
  Avkom: Fødselsår, navn, sertifikatnr., farge, kjønn, evt. totalrad, rekorder, grunnlag og premiegrad, Fars navn samt fars evt. stamboknummer og rekorder.

  Opplysninger om hingster m/avkom er gitt i denne rekkefølgen:

  Hingst: Navn, evt. Nasjonssuffiks, evt. stamboknummer, sertifikatnr., evt. avlsindeks (for kaldblod ), fødselsår, farge, evt. Mål, totalrad, rekorder, gr.lag og premiegrad. Eier/Leier, Oppdretter. Liste over evt. avkom inntatt i stamboken som egne individer (Hingster - Hopper).
  Avkom: Fødselsår, navn, sertifikatnr., farge, kjønn, evt. rekord og premiegrad, Mors navn og mors evt. stamboknummer og rekorder.
  Starter Alle starter for hester som er norskregistrerte. Evt. starter i perioder hvor hesten ikke har vært norskregistrert, vil mangle på utlistingen såfremt disse startene ikke er foretatt i Norge.

  T = Løpstype ( Blank = Travløp med sulky, M = Montè )
  R = Rapportert.
  G = Galopp underveis.
  Karriere For årsrader før 1983 er ikke 3. plasser spesifisert, men inngår i feltet øvrige plasseringer.

  For enkelte hester har ikke separate årsrader vært mulige å framskaffe. Der kun totalrad er tilgjengelig, er denne lagt ut med år 1900.
 • Les om rekorder og totalrader
  Km. tiden oppgis slik, Eks: (3)*17.4K (1 min. 17 sek. 4 tiendeler)
  Km.tid er totaltid omregnet til tid over 1000 meter. a etter km.tid angir autostart, ved voltestart ingen etterfølgende bokstav. Tall i parentes foran km.tid angir hestens alder ved rekord. Evt. stjerne (*) om det er en vinnertid. Stor bokstav etter km.tid angir distansetype.
  K = Kort ( inntil 1999 meter
  M = Middels ( 2000 - 2499 meter)
  L = Lang ( 2500 meter og over)
  Mile rekord er totaltid omregnet til tid over 1609 meter. Siffer foran milerekord angir hestens alder ved rekord.

  Bokstav foran milerekord angir:
  T = Timetrial ( Rekordforsøk, ikke ordinært løp)
  M = Medløpstid ( Rekord satt i ordinært løp, ikke vinner)
  V = Vinnertid ( Rekord satt i ordinært løp, vinner)
  Eksempel totalrad: 23 - 6 - 8 - - 3 Hesten har startet ialt 23 ganger, har oppnådd 6 førsteplasser, 8 andreplasser, Ingen tredjeplasser samt 3 øvrige plasseringer.
  Generelle forkortelser
  Høyde Stangmål høyeste manke hp hoppe
  exp. Eksportert h hingst
  d/exp Eksportert/død v vallak
  pr. Premiegrad/Kåringsbetegnelse k klaphingst
  avk.pr. Avkomspremie uh urhingst
  e. etter ( for fedre ) psevd. pseudonym el. stall
  u. under (for mødre) oppdr. oppdretter