Avlsplaner hos DNT

Avl av hest har foregått i kontrollerte former under mange år. En avlsplan er sportens beste redskap og kan endres fra tid til annen. Det er viktig å sette seg inn i dokumentet for både varmblodsrasen og kaldblodsrasen.

Det Norske Travselskap er som organisasjon ansvarlig for stambokføringen av de to traverrasene og har utarbeidet avlsplaner for begge raser. Et viktig punkt i begge avlsplaner er at i motsetning til hoppene, må alle hingster som skal brukes i avl være godkjente av organisasjonen. For kaldblodshingstene betyr dette at de må gjennom en hingstekåring, mens varmblodshingstene skal enten gjennom en avlsvurdering eller en godkjenning som innebærer bl.a. helseundersøkelser. Avkom etter hingster som ikke er avlsvurdert vil miste mange rettigheter som andre hester har. I avlsplanen er også nedfelt bestemmelser om de avlsstimulerende tiltakene. Det er derfor viktig at du som oppdretter er klar over hva avlsplanene inneholder.

DNT har utarbeidet mål for avl av norske travhester. Avlsplanene er basert på ivaretagelse og utvikling av rasene. Målet med avlsplan er å bevare og videreutvikle en konkurransedyktig sunn og frisk travhest ved å forbedre hestenes travprestasjon, holdbarhet, eksteriør med vekt på rasetype,

Avlsplan for begge raser finner du her