Jeg skal importere en hest til Norge, hva gjør jeg?

DNT må ha følgende dokumentasjon for å registrere en import: tolldeklarasjon, eksportsertifikat, vaksinasjonsbekreftelse, signalementsbekreftelse og eventuelt foreta en DNA-analyse.
Vær oppmerksom på de til enhver tid gjeldende regelverk for eksport med tanke på veterinære krav (Mattilsynet og tilsvarende organ i utlandet) og krav fra tollen.

Les mer om import av hest

Eierskifte av hest 

Avls- og registreringsreglementet 

www.toll.no 

www.mattilsynet.no