Jeg skal eksportere en hest fra Norge, hva gjør jeg?

Du benytter DNTs eierskifteskjema. Selger skal signere som selger med navn og kontaktinformasjon. Ny eier signerer som kjøper. Deretter fyller du i rubrikken som spør hvilket land hesten skal registreres i. Vær oppmerksom på gjeldende regelverk for eksport med tanke på veterinære krav (Mattilsynet/tilsvarende organ i utlandet), og krav fra tollen. 

Mer informasjon om eksport

Eierskifte av hest 

Avls- og registreringsreglementet 

www.toll.no 

www.mattilsynet.no