Kontakt oss : Servicetorget

Servicetorget i DNT er organisasjonens førstelinjetjeneste og behandler alle generelle henvendelser, samt saker gjeldende: Min Side, adresseendringer, medlemsregister, eierskifter, leieavtaler, stallpsedonym, utsending av sertifiseringspakker/microchip, tollgarantier for avls- og starthester, eksporter, registrering av vaksine, kastrering og avliving, Løpsbulletinen.

  • Anette Leiren

    Teamleder
  • Susanne Lindberg

    Konsulent
  • Ellen Minge

    Konsulent