Brudd på karenstidsbestemmelsene

Hesten King Okay har startet i et løp innenfor gjeldende karenstid på Bjerke den 2.januar 2024.

I forbindelse med en tannbehandling fikk King Okay det sederende medikament morphasol®. Virkestoffet i morphasol® er butorfanol, og legemidlet har en karenstid på seks dager.

Ansvarlig trener er Anders Lundstrøm Wolden.

King Okay er ilagt konkurranseforbud i 90 dager, i tråd med Antidopingreglementets § 16 (2) b).

Det er foretatt allmenn premieregulering av løpet på Bjerke den 2.januar, jf. § 15 (1).

Saken vil bli oversendt DNTs Påtalekomité så snart saken er ferdig utredet.

Les også