Lyd- og bilderettigheter

Styret i Det Norske Travselskap (DNT) har vedtatt å oversende et brev med endelig frist om fremforhandlet avtale innen 30. juni.

Illustrasjonsfoto. Foto: Hesteguiden.com

Etter at Landbruks- og matdepartementet kom med ny forskrift om fordeling av overskuddet fra pengespillet på hest, oppstod det spørsmål om forståelsen av forskriftens § 4, tredje ledd, der det står at «det er et vilkår for tilskuddet til Det Norske Travselskap og Norsk Galopp at enerettsaktøren for pengespill på hest gis en ikke-eksklusiv rett til å benytte og videreformidle lyd og bilder fra løpsarrangementene».

Det er enighet mellom DNT, Norsk Galopp (NG) og Norsk Rikstoto om at lyd- og bilderettigheter tilhører sporten (DNT og NG). Det er imidlertid uenighet knyttet til den ikke-eksklusive retten til å produsere lyd og bilder fra trav- og galoppløp, samt retten til å videreformidle dette til andre aktører nasjonalt og internasjonalt.

Forhandlingene mellom DNT, NG og Norsk Rikstoto har pågått over tid. Med bakgrunn i at partene ikke har kommet til enighet om avtale basert på sportens (DNT og NG) forståelse av hvilke rettigheter Norsk Rikstoto har etter forskriften, vedtok styret i dag å sette en endelig tidsfrist for å komme frem til en avtale.

Fristen er satt til 30. juni. Dersom det ikke er oppnådd avtale innen den tid, vil sportens organisasjoner selv produsere lyd- og bildesignaler fra løpene fra og med 1. januar 2025, og Norsk Rikstoto vil ikke få anledning til å gjøre tilsvarende. De vil imidlertid få tilgang til å benytte lyd- og bilder fra løpene i Norge mot vederlag for produksjonen.