Februar 2024

Organisasjon

Hedersutnevnelser

Det Norske Travselskap (DNT) ønsker å hedre de som har gjort en ekstraordinær innsats for norsk travsport. Nå ønsker vi dine innspill til kandidater.
Avl og oppdrett

Åtte nye eliteavlshopper

Hederstittelen DNTs Eliteavlshoppe er en ordning som ønsker å sette fokus på de beste avlshoppene av begge travhest-raser i Norge, for å hedre mødrene til de beste løpshester og fremheve deres...
Avl og oppdrett

En ny avlssesong i vente

Nå står vi i startgropen for årets avlssesong. Noen få føll har sett dagens lys, mens flere er på vei. DNT har oppdatert sin nettside med nyttig informasjon for oppdrettere og hingsteholdere.