Årgang 2016

26.03.2019

Betingelser årgang 2016

For kaldblods gjelder følgende regler;

Premiesjansen for kaldblodshester født 2016 forsøkes gjennomført i Derby med dobbel premie i finalene til de som er påmeldt i Premiesjansen. Det kreves at det påmeldes 150 hester for at Premiesjansen skal gjennomføres.

For varmblods gjelder følgende regler;

Premiesjansen for varmblodshester født 2016 forsøkes gjennomført i både Derby og Kriteriet med en 50 prosent høyning av premiene i finalene for de som er påmeldt.

Påmeldes det mellom 100 og 129 hester gjennomføres Premiesjansen i Kriteriet.

Påmeldes det mellom 130 og 229 hester gjennomføres Premiesjansen i Derby istedenfor Kriteriet.

Påmeldes det 230 hester eller flere gjennomføres Premiesjansen både i Kriteriet og i Derby.

For begge raser gjennomføres Premiesjansen både i åpen klasse og i hoppeavdelingen om det blir noe av.

* Hvis færre enn 150 kaldblodshester og færre enn 100 varmblodshester meldes til Premiesjansen forbeholder Det Norske Travselskap seg retten til å avgjøre om Premiesjansen skal gjennomføres eller ikke.

Alminnelige regler for Premiesjansen, kullet født i 2016

  • Hestens innmelding til Premiesjansen skal være DNT til hende senest 30. april 2018. Hestens eier fyller ut kontrakten (se link til vedlegg her) og sender dette inn til DNT.
  • Kun norskfødte varmblods og kaldblods født i 2016 som er meldt til Kriteriet og/eller Derby, som fremdeles er innmeldingsberettiget i disse løp per 30. april 2018, kan meldes til Premiesjansen.
  • Varmblodshestene skal være innmeldingsberettiget til Norsk Travkriterium/Hoppekriteriet og/eller Norsk Derby/Hoppederby per 31. januar 2018, som er strykningsfristen for 2.termin til disse innskuddsløpene.
  • Kaldblodshestene skal være innmeldingsberettiget til Derby/Hoppederby.
  • Valget av Premiesjansen følger hesten, også ved et eventuelt eierskifte. Eventuelle premier tilfaller den som eier hesten på løpstidspunktet. Valget av Premiesjansen kan ikke angres etter 30. april 2018.
  • Hest som er innmeldt i Premiesjansen og starter i mønstringsløp vil ikke få økonomisk godtgjørelse for mønstringsløp(ene).
  • De eventuelle ekstrapremier som hesten tjener i finalene av Kriteriet og /eller Derby, betraktes som ordinære løpspremier. Disse legges på hestens grunnlag, genererer startpoeng og betales ut som ordinære løpspremier.

Innmeldte kaldblodshester årgang 2016 Premiesjansen.

Innmeldte varmblodshester årgang 2016 Premiesjansen.