Årgang 2017

26.03.2019

Betingelser årgang 2017

For hester født 2017 – er det ingen premiesjanse for kaldblods (for få påmeldte). For varmblodshester er det premiesjanse – i Derby 2021. Der vil premiesjansen foregå på det viset at en bonuspott fordeles på de fem best plasserte hester som er påmeldt i premiesjansen. For åpen klasse er denne potten på 948.000 kroner (79 påmeldte hester). I Hoppederby er potten på 720.000 kroner (60 påmeldte hester). Fordelingen av denne potten vil være som følger;

Plassering i Varmblodsderby 2021                                                                     Hp-Derby            Åpen klasse

Best plasserte premiesjansehest                           45% av potten                  324.000               426.600

Nest best plasserte premiesjansehest                   22,5% av potten             162.000               213.300

Tredje best plasserte premiesjansehest                15% av potten                 108.000               142.200

Fjerde best plasserte premiesjansehest                10% av potten                 72.000                 94.800

Femte best plasserte premiesjansehest                7,5% av potten                54.000                 71.100