Vi kjemper for norsk oppdrett

Skrevet av NHF
Artikkelbilde
Gentle Star

NHF er en organisasjon som setter primærnæringen (oppdretter og hesteeiere) i norsk travsport i høysetet. Vi har som mål at vi skal ha et bærekraftig oppdrett av både kaldblods- og varmblods travhest i Norge, som igjen skal sørge for at vi får gode norskfødte travhester som hevder seg internasjonalt.

Vi er ikke motstandere av import av løpshester fra utlandet dersom disse er registreringsbare i den norske stamboka og dermed har et potensiale til å bli avlsdyr i Norge. Vi støtter derfor fullt ut dagens strenge krav for registrering av importerte travhester i den norske stamboken. 

Vi er derimot kritiske til at travhester som ikke tilfredsstiller dagens krav for registrering i den norske stamboka likevel skal få fulle startrettigheter i Norge. Vi tenker da på hester utenfor UET - født i tredje land, dvs. hester fra USA, Canada, NZ og Australia.

F.o.m. 01.01.2010 vedtok DNT’ styre å fjerne regelen som begrenset startmulighetene for disse hestene.

Regelen var som følgende i 2009:


§4-3 Utenlandsksertifiserte hester

Startbetingelser for utenlandsksertifiserte hester som er oppstallet i Norge og som er besluttet å kunne starte i Norge:

1. For hester fødselregistrert i land som er fullverdig medlemmer av UET er det ingen begrensninger for antall starter etter hverandre.

2. For hester fødselregistrert i USA, Canada, New Zealand eller Australia, samt i land som er medlem av EU og/eller EØS og som ikke er fullverdige medlemmer av UET, skal en travhest ikke starte mer enn to ganger etter hverandre i travløp med totalisatorspill og premieløp, med unntak av når den skal delta i kvalifiseringsløp eller løp med førstepremie på minimum kr. 100.000,- eller i et invitasjonsløp.

 

Når DNT fjernet denne regelen om to starter i Norge og deretter en i utlandet før de igjen kunne starte i Norge (for ikke registrerte hester i den norske stamboken), så oppsto det et smutthull for «eksport» av travhester fra USA og Canada. Dette er hester som i utgangspunktet ikke er importberettiget til andre europeiske land enn Danmark og Finland.

 

Hvilken nytte Danmark og Finland kan ha av å registrere disse hestene er usikkert, men disse sentralforbundene blir benyttet kun for registrering av hestene og deretter blir de sendt videre til norsk trening for å starte i norske løp.

Eksempler på slike hester er:

Rock Hollywood 10,7a/1.227.712,-, Hard Cider 10,7a/1.029.479,-, One In A Million 10,5a/475.823,- , Danseur Rapide 14,7a/302.602,- og Hitchcock 11,2a/1.339.998,-.

 

Også hester som fortsatt er eid i USA blir sendt til Norge for trening og konkurranse. Eksempler på slike hester er: Winmecredit 11,0a/2.744.631,- og I’m The Answer 10,1a/3.240.896,-.

 

 

Alle hestene får fulle startrettigheter i Norge selv om de ikke tilfredsstiller kravene for registrering i den norske stamboken. Det vil si at de kan starte i «alle» løp uten restriksjoner.  I tillegg får hesteeierne sine oppgjør for premiepengene direkte fra DNT og ikke via hestens respektive sentralforbund.

 

NHF ønsker ikke å kritisere de enkelte som har oppdaget dette «smutthullet», men registrerer at en av Norges mest profilerte travtrenere har tatt over halvparten av sine seire med disse «smutthull-hestene». Denne dyktige travtreneren ville mest sannsynligvis produsert gode resultater også med norskfødte hester dersom «smutthull-hestene» fra tredje land ikke hadde de samme startrettighetene som andre, og dermed gjort det mere attraktivt for denne treneren å satse på norskfødte travhester.

 

NHF mener at regelen om startbetingelser for utenlandske hester som ble fjernet i 2009, må gjeninnføres.