Utvidelse av amatørlisensen?

Skrevet av Styret,  06.11.2014
Artikkelbilde
Vi håper også amatørtrenerne kan få muligheten til å ta til seg hester fra andre enn bare familien. Ikke bare proffstrenerne, er representert ved Eirik Høitomt.

Skal amatørtreneren kun ha mulighet til å trene sine egne og familiens hester, eller bør vi åpne for andre muligheter?

Vi i Norsk Hesteeierforening mener helt klart det siste. Under styremøtet i februar forfattet vi et brev og sendte Det Norske Travselskap der vi fikk fram våre synspunkter.

Norsk Hesteeierforening er av den oppfatning at et av tiltakene for å utvikle sporten videre og er å åpne for andre løsninger. Lik de som blir praktisert i Sverige. Der amatørtrenere kan ha fra 3-5 hester for eksterne hesteeiere.

Dagens arbeidssituasjon for mange hestereiere gjør at det er behov for å få satt bort hesten i korte eller lengre perioder. I mange situasjoner vil det være relasjoner og geografiske utfordringer, det å ha kontakt med en profftrener.

Vi mener dette vil være en berikelse for sporten og langt fra i konkurranse med profftrenerne.

Vi vil fronte og jobbe for denne saken i håp om at DNT vil åpne på døra for en slik løsning.