Unghingsthamner sommeren 2014

Skrevet av NHF,  06.11.2014
Artikkelbilde

Oppland & omegn hesteeierforening tilbyr også i år unghingsthamner på Skåbu, Østre Toten og Fluberg. Slipp i juni.

 

  • Svarttjernhullet ved Storhøliseter, Skåbu. 
Med gjeter og gode beiter.
Åpen for 1-,2-, og 3-åringer (varmblods åringer kan ikke slippes). Åringshingstene i fjellet bør være store, kraftige og er i god form. Fjellhamning som slippes lørdag 28. juni.
Pris kr. 2.200,-
Det blir samling av hingstene på fredag med muligheter for bespisning og overnatting på Setra. Ta kontakt med Nils Ø.Vallesether: nils_vallesether@hotmail.com

   • Brennsætra hingstehamn, Totenåsen, Østre Toten, med tilsyn.
Kun for årings-hingster.
Slipp i begynnelsen av juni.
Pris kr. 2.000,-
Enkel bevertning ved slipping.

   • Nerby hingstehamn ved Fluberg, med tilsyn.
Kun for årings-hingster.
Slipp i begynnelsen av juni.
Pris kr. 2.000,-

Medlemmer av lag/foreninger tilsluttet NHF, har fortrinn.
Medlemmer av O&oHF gis en rabatt på kr. 500,- per hest ved slipp av hingst i Brennsætra, Nerby og Svarttjernhullet hingstehamn.Dette gjelder også nye medlemmer. Medlemskontigent kr. 100,- for 2014.
O&oHF administrerer hamningene, og har den praktiske gjennomføringen. To markekurer er inkludert i prisen. Gis ved slipping og midt i beitesesongen. 
OBS: Slaktefrist - Ivomec/ivermectin oral pasta = 14 dager.
Vaksinasjonsattest og helseattest, som egenerklæring, kreves ved slipping. 
Markekur skal gis 1 måned før slipping.
Fleksibel dato for henting av hingst etter nærmere avtale.
Hingstene slippes på eget ansvar. Husk forsikring!
Innmelding innen mandag 26. mai 2014 kl. 15.30 til:
Bente K. Lilleengen - tlf. 61 16 55 00 i tiden 08.00 - 15.30. eller bente.lilleengen@nhest.no