Styremøte 2. desember

06.11.2014

Året nærmer seg raskt slutten, men vi har spennende møte med DNT 18. desember. Som forberedelse kjører vi styremøte 2. desember. Her er sakslista.

Saker:

1. Referat fra styremøte på Hestesportens Hus 27/8 2013.

2. Forberedelse til DNT`s møte med samarbeidende organisasjoner 18/12 2013 på Bjerke.

Nye saker:
• Kostnadsreduksjoner i trav- og galopp-sporten
Premiepotten
Oppdretterpenger
•Innspill i møte

Tidligere førte saker:
• Amatørens mulighet for å trene hest for andre
• Ansvarshavende på sertifikatet
• Traver fra start til slutt
• Forberedelse til neste års auksjon
• Løpsutskrivning og terminliste 2014
• Startberettigelse for utenlandskfødte hester


3. Brev fra Rogaland Hesteigarlag vedrørende utmelding og uavklarte saker. Vedlegg

4. Mail fra Telemark vedrørende egen nettside. Vedlegg

5. Eventuelt


29/11 2013

Nils Vallesether
Styreleder