Strategiplan 2015 - 2016

Skrevet av Kjell Aage Øie-Kjølstad,  25.11.2015
Artikkelbilde

Norsk Hesteeierforbunds strategiplan for 2015-2016

                                                                          

Strategiplan 2015 – 2016.

Formål

Norsk Hesteeierforbund skal:

 • arbeide for å skape et godt grunnlag og interesse for å oppdrette og eie travhest i Norge. Skal hensynta alles interesse; oppdretterene, amatørene og hesteeierne som har hest i profesjonell trening.
 • være hesteeiernes talerør inn til DNT. Også fronte enkeltsaker av prinsipiell karakter i hesteeiernes interesse.
 • arbeide aktivt sammen med DNT for å rekruttere nye hesteeiere.
 • samarbeide med DNT for å bidra til å videreutvikle en internasjonalt konkurransedyktig norsk avl som bærebjelke i norsk travsport.
 • ha stort fokus på dyrevelferd.
 • bistå de lokale Hesteeierforeningene både med organisasjonsutvikling og fagkompetanse.

Arbeidsform

Norsk Hesteeierforbund skal:

 • jobbe i dialog med DNT, NR og Samarbeidende organisasjoner.
 • spisse enkeltsaker når det er behov for det.

 Målsetning

 • 10 % tilbake til hesteeieren gjennom løpspremier, oppdretterpenger og mønstringsløp.
 • øke antall hesteeiere i norsk travsport.

 Arbeidsområder

 Travpolitikk

 Norsk Hesteeierforbund skal:

 • bidra både gjennom dialog og med påtrykk mot DNT, NR og Samarbeidende organisasjoner til positiv utvikling og modernisering av norsk travsport.

 Utviklingsområder skal være:

 •  å forenkle organisasjonsformen og få en helhetlig styring av norsk travsport, og derigjennom reduserte administrative kostnader.
 • å utvikle travbanene til vekstsentre for sport og spill.

 Norsk Hesteeierforbund påpeker at:

 • Premiene i hverdagstravet må i første rekke prioriteres.
 • Gjeninnføre kveldskjøring som standard, med anstendig premieskala og med mest mulig faste dager på norske lokalbaner. Kjøre spill mot lunsjløpa fra utlandet.
 • V75 løpa bør fordeles mellom lokalbanene mer likt i forhold til der det aktuelle hestematerialet faktisk er?                                                             
 • Det bør utarbeides en ny økonomimodell som er forutsigbar og stimulerer den enkelte travbane.
 • Gjennom DU systemet skal det stimuleres til utvikling/utbygging av stall og treningsløyper i lokal privat regi.
 • Startgebyr og faktureringsgebyr må fjernes.
 • Travforbundenes sekretær bør legges til totobanenes administrasjon.          

Andre forhold

 • Dyrevelferd: «Traver fra start til slutt» er et prosjekt for omskolering av egnede travhester som løpskarrieren er over for. Det er også å kunne gjøre det enklere for hesteeieren å få slaktet eller avlivet en hest som ikke kan gå inn i andre bruksområder. Det arbeides sammen med Norsk Hestesenter slik at forenkling av avlivningsprosessen vil gjelde alle hesteraser i Norge. Kontakt mot slakteribransjen og Mattilsynet er viktig. En panteordning kan være aktuell.
 • Kuskeforseelser skal ikke ramme hesteeieren.
 • Halvere oppsittpengene ved uplassert hest kan være et tema.

Norsk Hesteeierforbund skal være representert i:

 • DNT`s generalforsamling
 • DNT`s faste dialogmøte med samarbeidende organisasjoner
 • Dopingutvalget
 • Norsk Hestesenters representantskap med 2 faste medlemmer