Strategi- og handlingsplan mot 2014

Skrevet av Styret,  06.11.2014
Artikkelbilde

Her får du et innblikk i vår strategi og handlingsplan i den perioden vi er inne i nå, fram mot 2014.

 

Strategi:

Norsk Hesteeierforbund skal:

 • Arbeide for å skape et godt grunnlag og interesse for å drive med travhest i Norge.
 • Være hesteeiernes talerør inn til DNT.
 • Arbeide aktivt for å rekruttere nye hesteeiere.
 • Bistå de lokale Hesteeierforeningene både med organisasjonsutvikling og fagkompetanse.
 • Bidra til å utvikle en konkurransedyktig norsk avl av travhest.

Fronte enkeltsaker i hesteeiernes interesse.

 

Handlingsplan:

Norsk Hesteeierforbund skal:

 • Jobbe for endring av lisensbestemmelsen slik at amatørtrenere kan trene 3 – 5 hester for eksterne eiere. Dette vil være tilsvarende det svenske reglementet.
 • Jobbe for at det skal være like vilkår for oppdrett av varmblods- og kaldblodshester.
 • Jobbe for at auksjonen skal utvikles til en arena der det er interessant både å kjøpe hester og selge hester.
 • Jobbe for at tilbudet om unghingsthamner, hesteslipp i fjellhavn og utstillinger opprettholdes.
 • Jobbe for at dagens krav til kåring av hingster opprettholdes.

Være representert i:
 • DNT`s generalforsamling
 • DNT`s faste dialogmøte med samarbeidende organisasjoner.
 • Dopingutvalget
 • Norsk Hestesenters representskap med 2 faste medlemmer.