Spørreundersøkelse!

Skrevet av Halvlard Krislok,  09.08.2017
Artikkelbilde

Spørreundersøkelse Norsk Hesteeierfobund

Som dere sikkert har observert har det de siste årene vært veldig fokus på mangel av løpshester i Norsk Travsport. Dette skyldes at det har vært vanskelig å rekruttere nye hesteeier og bevare de aktive i sporten. Det har som løsning på dette problemet versert flere teorier. NHF ønsker å prøve å få et litt mer nyansert bilde av dette, derfor har vi satt opp et lite spørreskjema som vi ber deg besvare. I boksene under hvert spørsmål er det nummerert fra 1 til 5.

Spørreundersøkelsen: finner du her:  

https://goo.gl/forms/M4vrlqaCwVCrCUr82