Referat formannskapsmøte

Skrevet av NHF
Artikkelbilde

Formannsmøte i NHF ble avholdt fredag kveld den 17. og lørdag 18. oktober 2014. Møte ble arrangert i samarbeid med Oppland og Omegn Hesteeierforening på Honne Kurs og Konferansesenter på Biri og på Biri travbane. Det ble servert middag i forbindelse med kjøringen på fredag kveld.

Tilstede: Styret v/ Nils Ø Vallesether leder, Kjell Aage Øie-Kjølstad nestleder/sekretær, Haavel O Stastad, Per Ole Tysland , Anne Hellem og Anders Kaasa vara. I tillegg møtte Anne-Guro Herregården som avgående kasserer og Karl Johan Østberg som ny regnskapsfører.

 Lokallagene representert ved Geir Rom Haugerud, Kjell Erik Eriksen, Pål J Sviund, Marit Nilssen og Anna Helene Stastad – Oppland og omegn, Stian Holtan - Telemark, Jan Gjerdrem – Østfold,  Vestfold ikke representert, Ragnvald Rasmussen  – Vestenfjeldske, Halvard Kristlok –  Nord Trøndelag, Buskerud ikke representert, Per Sandbakken – Hedmark.

 

Tilbake på Honne ble en uformell del av møtet tatt ved at det ble servert noen whraps og litt mineralvann, og så presenterte ny regnskapsfører seg og diskuterte noen prinsipper i forhold til regnskapsførsel. Der i blant reiseregninger skal attesteres av leder.

Videre ble medlemsregisteret og rutinene rundt det gjennomgått av gruppa som hadde jobba med det Anne, Haavel og Anders. Lokallagene ved leder må sørge for å holde registeret oppdatert. Konklusjon var at det virket som om det var godt funksjonelt og enkelt.

 

Lørdag 18. oktober

Nils åpnet møtet og ønsket alle velkommen.  Styret setter pris på godt frammøte og takker OHF for deres innsats for arrangementet.

 

Referat

Referatet ble godkjent. Det ble gjort en gjennomgang på internettsiden og vist hvor en kan finne referater etc.

 

 Saker som har vært og er under behandling

  • Nils orienterte fra Utvalgsarbeidet om arbeidsform, muligheter og umuligheter.
  • Kjell Aage orienterte om Traver fra start til slutt og viste det som var gjort. DNT hadde en stund stort engasjement for å diskutere og presentere løsninger. Norsk Hestesenter er nå bedt om å ta dette videre da det gjelder også de andre hesterasene. Så langt ser det ut som dette blir et blindspor.
  • Amatørtrenerlisensen og kursene har hatt stor positiv respons.

 

 Gjennomgang av Utvalgsarbeidet avl og sport

Per Ole gikk gjennom arbeidet som er gjort og fokuserte på utvikling og presentasjon for styret og travforbundene på Høstkonferansen. «Vi er snart nede på 360 kjøredager og flere hester er det ikke». Mange tydelige tiltak ble gjennomgått og bifalt av møtet.

Det ble også fokusert på:

  • Regional fordeling
  • Profilering av sporten.
  • Lykkespillere.

Det lages en egen oppsummering eller hele rapporten legges ut på internettsiden.           

Traver fra start til slutt

Se sak 2.


Auksjon

Moderat økende priser og god stemning.


Saker fra lokallagene

Trøndelag:

  • Problemstillingen «eier USA».
  • Finansering av premier. I Sverige finansieres 18 % av premiene fra eksterne inntekter. Tas på Samhandlingsmøtet.
  • Redd Midt-Norsk Travsport i forbindelse med Nye Leangen. 600 mill blir til 450 mill og 150 mill kommer kanskje ikke. Kritisk til DNTs manglende håndtering i denne saken. Det skusles bort store verdier uten å ha et godt nytt alternativ.

 

Strategiplan

Vedlagt innkalling. Ikke behandlet.

 

Arbeidsform og spesielle områder som bør fokuseres

 

Eventuelt

Det kommer inn en del saker der enkeltpersoner er i konflikt med en trener eller selger osv. NHF kan ikke ta stilling til enkeltsaker, men kan eventuelt ta opp prinsipielle spørsmål med DNT eller NTTF. Alle henvendelser må få et svar - forutsetning må være medlemskap.