Nytt styremøte 3. mars

06.11.2014

Vi arrangerer telefonstyremøte mandag 3. mars. Sakslisten til dette møtet ligger ute under protokoller som samtlige av våre sakslister og referat.

Agendaen denne mandagen er som følger:

Referat fra styremøte på telefon 2/12 2013.

2 Forberedelse til NHF Årsting på Olavsgård 23/3 2014.

Forslag og godkjenning av

Årsmelding

Regnskap

Planlegging av Årstinget

3 Informasjon fra Utvalgsmøte

4 Kontingent og medlemsregister

5 Hjemmeside

6 Forlikssak fra THF

7 Forslag til studietur fra HHF

8 Eventuelt