Nytt liv i Bergen

Skrevet av NFF,  06.11.2014
Artikkelbilde
Bergen Hesteeierforening er på vei tilbake. Her ser vi Bergens folkehest fra i fjor, Chip Happens og Ove Wassberg.

I fjor var det Hedmark Hesteeierforening som startet opp på nytt. Nå er det en ny forening som nærmer seg comeback.

Styret i NHF støtter og takker ildsjeler som vil sørge for at BOH blir dratt i gang igjen. Det samme ble gjort i Hedmark i fjor. Det var positiv interesse hos tidligere medlemmer og det verves nye medlemmer nå. Det ble gjort på samme måten som den prosessen dere har startet.

Tidligere medlemmer innkalles til et «oppstart møte». Det velges et interimstyre og gjerne med valgkomite som igjen innkaller til Årsmøte som det velger nytt styre. BOH er da lovlig reorganisert. BOH bør registreres i Brønnøysund registrene under frivillige organisasjoner. Referat fra årsmøte og valget må vedlegges søknaden.

Vi oppfatter at dere har plan om å gjennomføre dette slik og vi støtter prosessen fullt ut.