NHFs engasjerer seg i løpsutskriving

Skrevet av NHF
Artikkelbilde

Norsk Hesteeierforbund er engasjerte i utarbeiding av terminlister samt løpsutskriving. Vi er opptatt av at alle hesteiere skal ha gode startmuligheter.

NHF er positive til bruk av Sportsplan 2011-2015 som handlingsverktøy i forbindelse med utarbeiding av terminlister samt løpsutskrivning. Vi registrerer at NR er opptatt av gode spillprodukter, men vi mener det er mulig å lage både gode, rettferdige løp for hesteeierne som også fungerer som gode spilleløp.

Vi mener at de beste må møte de beste i topproduktet vårt - V75 på lørdagene og V65 på onsdagen. I utgangspunktet vil det høye premienivået disse dagene sørge for dette. Vi mener også det er mulig å redusere antall premier disse dagene til fem premier i autostartløp og seks premier i voltestartløp. De sparte premiene skal omfordeles til å finansiere breddepremiering i lavgrunnlagsløp på hverdagstravet.

NHF mener også at det er viktig å få opp premiene noe på hverdagstravet. Det ble i begynnelsen av 2013 lovet at førstepremiene på hverdagstravet skulle heves til 20.000,-, og vi tror det er viktig at dette oppfølges.

Når det gjelder hester i lavt grunnlag, tror vi ikke at et høyt nivå på førstepremiene er det viktigste, men at det gjennomføres breddepremiering. Dette er hester som er i begynnelsen av karrieren, og eierne trenger så mye motivasjon som mulig for å fortsette å trene og melde i løp.

 

Noen stikkord om nåværende løpsutskrivning i Norge:

Fire variabler som vanligvis kombineres i løpsutskrivningen:

 1. Alder
 2. Grunnlag
 3. Startmetode – volte eller auto
 4. Distanse – kort, mellom eller lang

 

Type løp:

 1. Årgangsløp
 2. Grunnlagsløp
 3. Tidsløp
 4. Poengløp (kombinasjon poeng og grunnlag)

 

Noen stikkord om løpsutskrivning I andre land:

 1. Maiden løp

Dette er løp som er åpne for hester som ennå ikke har vunnet løp.

Eksempel på løpsutskrivning:

 1. Løpet er åpent for 3-årige hester som aldri har vunnet løp.
 2. Løpet er åpent for 3- og 4- årige hester som aldri har vunnet løp.
 3. Løpet er åpent for eldre hester som aldri har vunnet løp.

 

 1. «1 winner», «2 winner» etc. med begrensning på innkjørt livstid.

Denne type løpsutskrivning passer godt for unghester.

Eksempel på løpsutskrivning:

 1. Løpet er åpent for 3- og 4- årige hester som har vunnet et eller ingen løp i sitt liv.
 2. Løpet er åpent for 3- og 4- årige hester som har vunnet et eller ingen løp i sitt liv og maksimum grunnlag 20.000,-.
 3. Løpet er åpent for 3- og 4- årige hester som har vunnet to eller færre løp i sitt liv.
 4. Løpet er åpent for 3- og 4- årige hester som har vunnet to eller færre løp i sitt liv og maksimum grunnlag 40.000,-.
 5. Løpet er åpent for 3- og 4- årige hester som har vunnet mellom to og fire løp i sitt liv.
 6. Løpet er åpent for 3- og 4- årige hester som har vunnet mellom to og fire løp i sitt liv og maksimum 60.000,-.
 7. Løpet er åpent for 3- og 4- årige hester som har vunnet inntil fire løp i sitt liv, 20m tillegg ved 2 seire.

 

 1. «1 winner», «2 winner» etc. med begrensning på innkjørt siste fem starter.

Denne type løpsutskrivning passer godt for eldre, «slitne» hester.

Eksempel på løpsutskrivning:

 1. Løpet er åpent for 5-årige hester eller eldre som ikke har vunnet løp siste 5 starter.
 2. Løpet er åpent for 5-årige hester eller eldre som har vunnet et eller ingen løp i siste 5 starter.
 3. Løpet er åpent for 5- årige hester eller eldre som har vunnet et eller ingen løp i siste 5 starter og maksimum 20.000,-.