Hvem er vi og hva gjør vi?

Skrevet av NFF
Artikkelbilde

50 år med stor og betydelig aktivitet for norsk travsport, avl, utstillinger, kåringer, hingstehamner og en sterk diskusjonspartner mot DNT.

Etter den tid har posisjon til NHF blitt sterkt svekket av forskjellige grunner og det har vært utsagn om at en har ikke behov for NHF når en har både DNT og NR. Jeg er helt sikker på at den tanken er meget korttenkt. Det blir omtrent like meningsløst som å si at en trenger ikke LO for NHO kan ta seg av arbeidslivets utfordringer på en utmerket måte.

Det er noen som brenner for at NHF skal bli en sterk organisasjon igjen, og jeg er sikker på at vi er på rett veg. Det er jobba intensivt i et til et og et halvt år får å få ting på plass igjen.

Noen etterlyser kamp i Trav- og galopp-nytt. Det har ikke vært strategien. Strategien har vært å jobbe på en saklig måte mot DNT. Det har gitt positiv respons.

NHF har fått etablert et samhandlingsmøte der DNT innkaller samarbeidende organisasjoner. Det er NHF, Norsk travtrener forening, Norsk Amatørtrener forening og Veikle Balder samt administrasjonen i DNT. Det holdes 4 dagsmøter pr år med tydelig saksbehandling.

Saker som NHF har fremmet og fått god respons på er:

  • Amatørers rett til å trene hest for andre. NHF mener at regelverket bør harmoneres med det svenske regelverket. Det skal gjøre det enklere å bli hesteeier, og det skal bidra til å få vekst i sporten heller enn at det skal gi mer konkurranse for travtrenerne. NTTF gikk mot forslaget, men det ble vedtatt og det er tatt inn i reglementet for 2014. Forutsetningen er 2 hester og det tas et kurs på 40 t på Starum.
  • Lisensreglementet - Oppløpsgalopp tilsvarende svensk reglement. DNT var tydelig på at dette skulle gjennomføres. NHF fikk likevel stoppet det.
  • Traver fra start til slutt. Det er et problem at det står for mange gamle hester rundt omkring. Det er ikke uvanlig at hester blir gitt bort og kanskje også til folk som ikke har forutsetninger til å hverken stelle eller håndtere en avdanket traver. Det er ikke enkelt å få slakte hest lenger. Mattilsynet har skjerpet regelverket. NHF har satt i gang et prosjekt sammen med DNT «Traver fra start til slutt». Tema er omskolering, gjenbruk, vrakpant ordning, diskusjon om regelverket med Mattilsynet. Dette prosjektet stoppet med at veterinæren i DNT sluttet. NHF har ambisjon om å dra dette i gang igjen.
  • Klasseløpsauksjon har vært tema.
  • Løpsutskrivning og terminliste.
  • Utenlandsksertifiserte hester og regelverk rundt dette.
  • «10 manns utvalg skal redde travet» stod det i Trav og galopp-nytt. NHF er en hovedaktør i dette arbeidet sammen med NTTF og NATF. Utvalget skal legge fram sitt arbeid til årets Generalforsamling.

Saker som HHF har jobba med er:

  • HHF arrangerte NHF pokalløp på Biri under storløpshelga i august. Stor vandrepokal, en mindre pokal til odel og eie, dekken, blomster og krystall til kusken.
  • HHF samarbeider med OHF og har samme betingelser på OHF`s hingstehamner.
  • HHF arbeider med en studietur til Sverige

Styret i NHF:

Nils Vallesether leder, Kjell Aage Øie-Kjølstad nestleder, Per –Ole Tysland, Anne-Guro Herregården og Haavel O Stastad

Styret i HHF:

Kjell Aage Øie-Kjølstad leder, Heiki Kulblik nestleder, Tom Rune Myrvang, Per Sandbakken, Svein Olav Ruud

Medlemskontingent første året er 100 kr.