God jul og Godt nytt år

Skrevet av NHF,  23.12.2014
Artikkelbilde

Vi ønsker alle medlemmer og hesteinteresserte en riktig God Jul og et Godt nytt år.

Vi håper på et godt år selv om travsporten er inn i en vanskelig fase. Det er ikke travsporten alene om. Oljebransjen er et annet eksempel. Oljeprisen er nesten på det halve av det den var for kort tid siden. Det er dramatisk for oljebransjen, men det har helt sikkert sin innvirkning på travsporten også. Og Norge er ikke alene om å ha utfordringer når det gjelder travsport og heller ikke samfunnsutvikling generelt. Italia, Sverige, Frankrike er i samme situasjon, og ikke noe mindre rammet.

Hva er mulighetsrommet? Hva kan vi bidra med? Hvilke kostnader kan vi redusere og hvilke skal vi ikke redusere på? Vi er sterkt i mot at oppdretterpengene ble redusert, at det skal innføres startgebyr og at det eventuelt skal reduseres til kun et mønstringsløp for kaldblods. Samtidig må vi være med på endringer og vi må være med og finne områder der en kan spare penger.

Hva er mulighetsrommet på inntektssida? Det spilles for enorme summer hver uke. Burde vi ikke hatt en større del av dette spillet. Er travsporten synlig nok for den vanlige mann. Svaret er nei. Lotto får kjørt trekninga si hver lørdagskveld i beste sendetid på NRK. Burde Rikstoto Direkte vært en gratiskanal for alle og en hver? Vi mener det er mange spørsmål som ikke er godt nok besvart. 

1952 – 2002       50 år med stor og betydelig utvikling og aktivitet for norsk travsporten og NHF. Avel, utstillinger, kåringer, hingstehamner og NHF var en sterk diskusjonspartner for DNT.

Etter den tid har posisjon til NHF blitt sterkt svekket av forskjellige grunner og det har vært utsagn om at en har ikke behov for NHF når en har både DNT og NR. Vi er helt sikre på at den tanken ikke er veldig godt fundert. Det blir omtrent like meningsløst som å si at en trenger ikke LO for NHO kan ta seg av arbeidslivets utfordringer på en utmerket måte.

Det er noen som brenner for at NHF skal bli en sterk organisasjon igjen, og vi er sikre på at vi er på rett veg. Det er jobba mye i et par år for å få ting på plass.

Noen etterlyser kamp i Trav- og galopp-nytt. Det har ikke vært strategien. Strategien har vært å jobbe på en saklig måte mot DNT. Det har gitt positiv respons og det er fortsatt vår strategi. Forutsetningen er selvfølgelig at vi når fram med våre synspunkter.

NHF har fått etablert et samhandlingsmøte der DNT innkaller samarbeidende organisasjoner. Det er NHF, Norsk travtrener forening, Norsk Amatørtrener forening og Veikle Balder samt administrasjonen i DNT. Det holdes 4 dagsmøter pr år med tydelig saksbehandling.

Saker som NHF har fremmet og fått god respons på er:

 • Amatørers rett til å trene hest for andre. NHF mente at regelverket burde harmoneres med det svenske regelverket. Det gjør det enklere å bli hesteeier, og det bidrar til å få vekst i sporten heller enn at det skal gi mer konkurranse for travtrenerne. NTTF gikk mot forslaget, men det ble vedtatt og det er tatt inn i reglementet for 2014. Forutsetningen er 2 hester og det tas et kurs på 40 t på Starum. Det har vært stor interesse og flere kurs har vært fulltegnet. Det går to kurs nå på nyåret.
 • Lisensreglementet - Oppløpsgalopp tilsvarende svensk reglement. DNT var tydelig på at dette skulle gjennomføres. NHF fikk likevel stoppet det.
 • Traver fra start til slutt. Det er et problem at det står for mange gamle hester rundt omkring. Det er ikke uvanlig at hester blir gitt bort og kanskje også til folk som ikke har forutsetninger til å hverken stelle eller håndtere en avdanket traver. Det er ikke enkelt å få slakte hest lenger. Mattilsynet har skjerpet regelverket. NHF har satt i gang et prosjekt sammen med DNT «Traver fra start til slutt». Tema er omskolering, gjenbruk, vrakpant ordning, diskusjon om regelverket med Mattilsynet. Dette prosjektet stoppet med at veterinæren i DNT sluttet. NHF har ambisjon om å få dette i hamn.
 • Klasseløpsauksjon har vært tema.
 • Løpsutskrivning og terminliste.
 • Utenlandsksertifiserte hester og regelverk rundt dette.
 • «10 manns utvalg skal redde travet» stod det i Trav og galopp-nytt. NHF har vært en hovedaktør i dette arbeidet sammen med NTTF og NATF. Utvalget har lagt fram sitt arbeid på Høstkonferansen. Utvalgets rapport blir i sin helhet lagt ut på nettsida.

Ellers er det rundt om i lokallagene gjort mange arrangementer. Og for å nevne noe:

 • NHF Pokalløp på Biri under storløpshelga i august 2013 og på Momarken i oktober 2014. Stor vandrepokal, en mindre pokal til odel og eie m.m.
 • Oppland og omegn Hesteeierforening hingstehamner, OHFs Pokalløp og Fagseminar på Honne under Kåringshelga og Formannsmøte.
 • Trøndelag Hesteeierforening Utstilling
 • Hedmark Hesteeierforening studietur til Sverige.
 • Østfold Hesteeierforening Pokalløp m.m.
 • Telemark Hesteeierforening Hestens dag.
 • Bergen Hesteeierforening er restartet og i full gang.

Styret i NHF:

Nils Ø Vallesether leder, Kjell Aage Øie-Kjølstad nestleder, Per-Ole Tysland, Anne Hellem og Haavel O Stastad

Medlemskontingent for nye medlemmer første året er 100 kr.  

 

Hilsen

Styret

Nils Ø Vallesether