God Jul og godt nytt år!

Skrevet av Kjell Aage Øie-Kjølstad,  25.12.2015
Artikkelbilde

Norsk Hesteeierforbund ønsker alle medlemmer, samarbeidspartnere og andre hesteinteresserte en riktig God Jul og et Godt nytt år.

Snart er året 2015 omme og et nytt år kommer med nye muligheter. Vi tror at bunnen er nådd og at nå skal det begynne å gå oppover. Det er kanskje vel optimistisk når pilene i resten av samfunnet og næringslivet peker nedover. Vi tror at det aller viktigste er å spille korta riktig, mulighetene er tilstede når en gjør de rette valga. Og sportslige resultater har aldri vært bedre.

Norsk Hesteeierforbund skal jobbe i dialog med DNT, NR og Samarbeidende organisasjoner og spisse enkeltsaker når det er behov for det.

Noen tema vi fokuserer på og jobber med:

  • Bruk lupen på organisasjonen før en bruker matematikk på banestrukturen.

Organisasjonsformen må forenkles og en må få en helhetlig styring av norsk travsport.

  • Travbanene skal utvikles til vekstsentre for sport og spill.
  • Finn gode løsninger i Trøndelag gjennom dialog – voldgiftsrett gir ingen positiv utvikling.
  • Målsetningen er at 10 % skal tilbake til hesteeieren gjennom løpspremier, oppdretterpenger og mønstringsløp og antall hesteeiere i norsk travsport skal øke.
  • Premiene i hverdagstravet må i første rekke prioriteres.
  • Kutt ut lunsjen og øk premiene på kvelden. Vi mener at premieprofilen må utarbeides i dialog med aktørene innen sporten.
  • Norsk Hesteeierforbund har stort fokus på dyrevelferd gjennom Traver fra start til slutt. Det omhandler en strukturering og forenkling av slakte- og avlivningsprosess og omskolering av avgåtte travere.

Norsk Hesteeierforbund ønsker å bidra til en positiv utvikling og modernisering av norsk travsport.

 

En God Jul ønskes dere alle.

 

Med vennlig hilsen

Styret

Kjell Aage Øie-Kjølstad