Årsberetning for Oppland & omegn

Skrevet av Geir Haugerud,  06.11.2014
Artikkelbilde

Årsberetningen for Oppland & omegn hesteeierforening 2013. Årsmøtet ble holdt på Lygnasæter hotell 1. mars. Med 11 stemmeberretigede til stede.

Styret har bestått av:

Formann: Geir Rom Haugerud

Nestformann: Kjell Erik Eriksen

Kasserer: Anna Helene Stastad

Styremedlemmer: Ivar Andresen, Ole Seigerud

 

Varamedlemmer til styret:     

Marit Nilssen

Merete Viksås

Hovel Helmen

 

Revisorer:

Arne Lindbak og Ragnhild Sveen

 

Valgkomite:

Nils Fjørkenstad

Pål Sviund

Haaken Helgestad     

Varamedlem: 

Dag Gihle

 

Det har vært avholdt 7 styremøter i løpet av året.

Varamedlem Marit Nilssen har møtt på styremøtene i stedet for

Ole Seigerud.

 

Representasjon

Formann møtte på Oppland Travforbund sitt ledermøte 11. februar 2013, som innbudt.

Formann møtte på årsmøtet til Oppland Travforbund 28. februar 2013, som innbudt.

Kjell Erik Eriksen og Geir Rom Haugerud møtte på NHF sitt årsmøte på Olavsgaard 09. Mars 2013.

Styret i O&oHF hadde i forbindelse med V75-kjøring på Biri Travbane lørdag  27. april 2013 møte med styret i HHF

Geir Rom Haugerud møtte på Oppland Travforbund sitt ledermøte 24. Juni 2013, som innbudt.

Geir Rom Haugerud møtte på NHF sitt formannsmøte i Askim 11. og 12. oktober 2013.

Kjell Erik Eriksen møtte på Oppland Travforbund sin travkonferanse på Skeikampen Hotell i Gausdal helga 12. og  13. oktober 2013.

Geir Rom Haugerud sitter i DNT´s Antidopingutvalg som representant for NHF. Denne gruppa har ikke hatt møter i 2013.

Geir Rom Haugerud har hatt flere uformelle møter med administrasjonen i Biri Trav AS og Stiftelsen Norsk Hestesenter.

 

Medlemmer

O&oHF har 68 betalende medlemmer 2013.

O&oHF har 3 æresmedlemmer: Helge D. Olafsen, Ole H. Stastad og Ole Seigerud


Hingstehamner

På Nerby i Fluberg ble det sluppet 12 hingster torsdag 06. juni 2013.

Gjetere. var Torstein og Steinar Fretheim.

I forbindelse med slippet møtte Marit Nilssen og Geir Rom Haugerud fra styret.

Marit hadde for styret ekstra ansvar slippet og for hamningen.

 

På Brennesetra på Totenåsen ble det sluppet 10 hingster fredag 07. juni 2013.

Gjetere var Kjell og Laurits Tråholdt.

I forbindelse med slippet var det sosialt samvær med enkel servering, noe det blir satt stor pris på.

Fra styret møtte Ivar Andresen og Geir Rom Haugerud.

Ivar var primus motor for å organisere slippet og hamningen.

I Svarttjernhullet, Skåbu, ble det sluppet 40 hingster lørdag 29. juni 2013.

Den seine slippdatoen skyldes mye snø i fjellet, og liten grasvekst grunnet kaldt vårvær.

Antallet dyr ble 40 mye takket være Nils Ø. Vallesether sin kontaktflate i sluttfasen før slippet.

Hovedansvarlig gjeter var Herman Vallesether.

Uten stor innsats fra Nils Ø. Vallesether, Tom K. Lyseng, Marit Sande Stensli, Marit Nilssen og Haavel O. Stastad med sønner, hadde ikke kabalen godt opp. Stor takk til de involverte.

Fredag 28. juni var det sosialt samvær på setra med medbrakt mat og drikke til ut i de små timer.

Styret var representert ved Anna Helene Stastad, Marit Nilssen og Geir Rom Haugerud.

 

Sponsorkjøring på Biri Travbane

Denne ble arrangert fredag kveld 16. august 2013.

O&oHF sto for sølvpokal og dekken til alle løp. Vi har fortsatt rådd oss til å kjøpe inn den store sølvpokalen, noe som ble meget godt mottatt.

O&OH har også fått mye skryt for opplegget fra administrasjonen på Biri Travbane.

Vi fikk eksterne sponsorer til 7 av 9 løp.

O&oHF sto som sponsor for 2 av løpene.

 

Vi takker våre sponsorer for 2013, og håper på et fortsatt godt samarbeide 2014;

Eik maskin/Eiksenteret

Medus A/S

Torstein Skjaker

Lars Ola Sterud

Bord Iver Alm

Lars Magnus Bråum

 Som vanlig ble det satt opp buss fra Hadeland for sponsorene, deres inviterte, samt andre hesteinteresserte.

 Uten heroisk innsats fra Anna Helene Stastad, med Kjell Erik Eriksen som stand in, hadde O&oHF ikke klart å få gjennomført sponsorkjøringen. Stor takk til de involverte.

Kjell Erik Eriksen sto for fotograferingen på seremoniplass, slik at sponsorene fikk sine bilder.

 

Kåringshelga på Biri Travbane

Forut for denne langhelga hadde formannen sonderingsmøter med Norsk Hestesenter Starum og Tore Hoff, Biri Trav AS.

Som vanlig sto O&oHF for det organisatoriske i forbindelse med det sosiale arrangementet på Biri-tunet torsdag kveld 07. november 2013, hvor den interskandinaviske kåringsnemnda, representanter fra DNT, Veiklebalder, Starum, og styret i O&oHF, samt innbudte gjester møtte, totalt 30.

Kaldblodstraveren var i fokus.

Evenementet blir satt stor pris på. Det skaper kontakter av betydning for videre samarbeide.

Lokalene ble reingjorde og klargjorte av Anna Helene Stastad og Marit Nilssen. En nødvendig forutsetning for å kunne få gjennomført et slikt arrangement. Stor takk fra styret til dere to.  

Fredag kveld 08. november 2013 arrangerte O&oHF temakveld på Honne, denne gangen i nært samarbeid med DNT, ved avlsleder Anders Järnrot.

Professor og forsker Eric Strand, ved Institutt for sports- og familiedyrmedisin på NVH, var hovedforeleser.

Han presenterte på en meget interessant  måte sitt forskningsarbeide som omhandler ulike respirasjonslidelser i øvre luftveier hos hest generelt, og kaldblods traveren spesielt = ”kaldblodstraver-syndromet”

Til tross for iherdig annonsering, i lag med Norsk Hestesenter, var det kun 55 betalende, ca. 80 totalt inkludert gjester.

Vi hadde bestilt plass og mat til ca. 100 stykker.

Lokalitetene og serveringen på Honne er utmerkede for et slikt arrangement.

Etter arrangementet var det åpen pub.

 

Registrering i Brønnøysundregistrene

Etter mye arbeid, og dokumenter som ble sendt fram og tilbake, ble O&oHF endelig registrert i Brønnøysundregistrene sitt Frivillighetsregister.

Dette mye takket være Kjell Eik Eriksen sin arbeidsinnsats.

O&oHF har OrganisasjonsnummerMVA; 912 485 250

 

Det årlige julebordet

I år ble dette arrangert fredag 19. desember 2013.

Det viste seg at dette var for seint.  Det var ikke andre muligheter.

I tillegg ble invitasjonen sendt ut i seineste laget.

Til tross for at styret sendte ut totalt 120 invitasjoner, var det kun 13 som møtte.

 

Geir Rom Haugerud

Formann O&oHF