Årsberetning for Hedmark Hesteeierforening

Skrevet av Kjell Aage Øie-Kjølstad,  06.11.2014
Artikkelbilde

Det hadde ikke vært noen aktivitet i Hedmark Hesteeierforening fra 2007 til 2012 da årsmøtet 10. februar 2007 besluttet å legge Hedmark Hesteeierforening på is inntil videre. Inntil våren 2013.

Kjell Aage Øie-Kjølstad og Per Sandbakken sendte i februar 2013 brev til alle medlemmer og inviterte til møte på Røset søndre i Furnes 20. februar for å diskutere om det var interesse for å starte opp Hedmark Hesteeierforening igjen. Det møtte fire medlemmer og tre ga i tillegg beskjed på telefon at de var forhindret fra å møte, men var interessert i at foreningen skulle bestå. Det ble besluttet å danne et interimstyre og innkalle til årsmøte.

Det ble avholdt Årsmøte 19. mars 2013 og besluttet at Hedmark hesteeierforening skal drives videre. Det ble valgt styre og valgkomite.

Styret har bestått av:

Kjell Aage Øie-Kjølstad (leder)

Heiki Kulblik (nestleder)

Per Sandbakken (sekretær)

Tom Rune Myrvang (kasserer)

Svein Olav Ruud (styremedlem)

Svein Sparby (varamedlem)

Aase Moe (varamedlem)

 

Valgkomiteen:

Klaus Skogen

Ingrid Gjersøyen Rolstad

Knut Nysveen

Det er avholdt fire styremøter og et av møtene sammen med Oppland og omegn hesteeierforening.

 Saker og aktiviteter:

  • · Det er avtalt med Oppland og omegn hesteeierforening at en skal samarbeide på de områder det er naturlig. Det er avtalt at våre medlemmer skal ha samme rettigheter til hingsthavner som de. Det forutsetter at en deltar på en dugnad. I 2013 var det å gi markkur på Fluberg.
  • · Hedmark hesteeierforening satte sammen med Norsk Hesteeierforbund opp pokalløp under storløpshelga på Biri. Vandrepokal, en mindre pokal til odel og eie, dekken og blomster til eier og krystall og blomster til kusk. Vinner ble Mystical Sensation og  Johan Roger Fenstad, Trøndelag og kusk Bjørn Steinseth. Det var stas. Løpet settes i 2014 opp på Momarken da de var arrangør av Formannsmøtet.
  • · Det planlegges å arrangere en studietur til Sverige sammen med Norsk Hesteeierforbund. Alternative ruter kan være Hudiksvall og Wången eller Hudiksvall og Bergsåker med mange stopp under veis.
  • · Det skal fokuseres på å profilere hest og eier i lokale aviser og på seremoniplass.

 

Valg

Følgende representanter er på valg:

Formann        Kjell Aage Øie-Kjølstad på valg for 1 år blant styremedlemmene

Nestformann  Heiki Kulblik på valg for 1 år blant styremedlemmene

Styremedlem   Per Sandbakken på valg for 2 år

Styremedlem   Svein Olav Ruud på valg for 2 år

Varamedlem   Svein Sparby på valg for 1 år

Varamedlem   Aase Moe på valg for 1 år

Valgkomiteen 1 medlem på valg for 3 år

 

 

Norsk Hesteeierforbund

Kjell Aage Øie-Kjølstad sitter i styret for Norges Hesteeierforbund og har dette året deltatt i 6 styremøter, på Formannsmøte og på Årstinget.

 

Saker og aktiviteter i NHF:

NHF har fått etablert et samhandlingsmøte der DNT innkaller samarbeidende organisasjoner. Det er NHF, Norsk travtrener forening, Norsk Amatørtrener forening og Veikle Balder samt administrasjonen i DNT. Det holdes 4 dagsmøter pr år med tydelig saksbehandling.

Saker som NHF har fremmet og fått god respons på er:

•          Amatørers rett til å trene hest for andre. NHF mener at regelverket bør harmoneres med det svenske regelverket. Det skal gjøre det enklere å bli hesteeier, og det skal bidra til å få vekst i sporten heller enn at det skal gi mer konkurranse for travtrenerne. NTTF gikk mot forslaget, men det ble vedtatt og det er tatt inn i reglementet for 2014. Forutsetningen er 2 hester og det tas et kurs på 40 t på Starum.

•          Lisensreglementet - Oppløpsgalopp tilsvarende svensk reglement. DNT var tydelig på at dette skulle gjennomføres. NHF fikk likevel stoppet det.

•          Traver fra start til slutt. Det er et problem at det står for mange gamle hester rundt omkring. Det er ikke uvanlig at hester blir gitt bort og kanskje også til folk som ikke har forutsetninger til å hverken stelle eller håndtere en avdanket traver. Det er ikke enkelt å få slakte hest lenger. Mattilsynet har skjerpet regelverket. NHF har satt i gang et prosjekt sammen med DNT «Traver fra start til slutt». Tema er omskolering, gjenbruk, vrakpant ordning, diskusjon om regelverket med Mattilsynet. Dette prosjektet stoppet med at veterinæren i DNT sluttet. NHF har ambisjon om å dra dette i gang igjen.

•          Klasseløpsauksjon har vært tema.

•          Løpsutskrivning og terminliste.

•          Utenlandsksertifiserte hester og regelverk rundt dette.

•          «10 manns utvalg skal redde travet» stod det i Trav og galopp-nytt. NHF er en hovedaktør i dette arbeidet sammen med NTTF og NATF. Utvalget skal legge fram sitt arbeid til årets Generalforsamling.

Furnes, 27. februar 2014

Heiki Kulblik, Kjell Aage Øie-Kjølstad, Tom Rune Myrvang, Svein Olav Ruud  Per Sandbakken