Aktuelt om Norsk Hesteeierforbund

Telefonstyremøte 1. september 2015    

Sakliste:

 

Saker:                                                                                                                       Ansv.:

 

 1. Referat fra Styremøte 29/6 2015 på telefon.                                                KAK

 

 1. Møteplan og regler for å avlyse/flytte et møte.                                            KAK

 

 1. Informasjonsflyt

Nettside status                                                                                             KAK

Facebook                                                                                          

Hvem har ansvar for informasjonsflyten? Fordeling av arbeidsoppgaver. (Avklares på neste møte når alle er tilstede.)

 

 1. Formannsmøte 16. og 17. okt i Hedmark                                                    KAK

Det praktiske forberedes av HHF.

Møtes på Biri 16/10 kl 18

Deriblant kjøres NHFs Amatørløp

Kjører til Høsbjør Hotell i Furnes hvor møte avholdes

Kort møte om kvelden og lørdag kl 9 til 14 for eksempel

Saker som behandles                                                                                    Alle

 

 1. DNTs møte med Samarbeidende Organisasjoner 16. sept.                          KAK

Tema/saker vi ønsker

å ta opp/drøfte                                                                                                          Alle

Hvem representerer; leder pluss en representant

 

 1. Traver fra start til slutt                                                                                 KAK

Orientering

Innstilling til DNTs styre. (Må godkjennes før møte pga tidsfrist for innlevering. Sendes dere på mail søndag 30/8 for godkjenning.)

 

 1. Utale frå NHF i Trav og galopp-nytt – evaluering.                                      Alle

 

 1. Medlemmer                                                                                                  AKa

 

 1. Strategiarbeid                                                                                               KAK

Nytt utkast er sendt ut tidligere og legges fram på møte. Det har kommet en del innspill som vi bearbeider til neste møte og gjør vedtak da.

 

 1. Søknad om støtte til THF for å arrangere Hestens dag.                              AKa

 

 1. Eventuelt

 

Furnes, 27/8 2015                  Kjell Aage Øie-Kjølstad

                                                           styreleder

Nyhetsbrev 2-2021

Da er vi kommet litt ut i det nye året. Fremdeles rammes landet av det pandemien fører med seg. .  Les mer

Nyhetsbrev 4 - 2020

Artikkelbilde Framtiden i Norsk Travsport ligger i våre hender og først og fremst i de avgjørelser DNT-styret tar akkurat nå.  Les mer

Nyhetsbrev 7 - 2019

Artikkelbilde Utfordrende tid!  Les mer

Hest itrafikken

Artikkelbilde Hest i trafikken. "Skrytealbum!".  Les mer

Nyhetsbrev 6 - 2019

Artikkelbilde Vi har for så vidt nok hester, men mangler hesteeiere i norsk travsport.  Les mer

Nyhetsbrev 4 - 2019

Artikkelbilde ALLE MANN TIL PUMPENE.  Les mer

Nyhetsbrev 3 - 2019

Artikkelbilde Da er storløpssesongen i full gang, med mange veldig gode prestasjoner av norske hester.  Les mer

Nyhetsbrev 2-2019

Artikkelbilde Hesteeieren skal ikke kutte. Hesteeieren er ferdigkuttet.  Les mer

Nyhetsbrev nr 1 - 2019

Artikkelbilde Da er vel norsk travsport inne i en periode hvor mye tid og krefter blir brukt til organisasjonsarbeider.   Les mer

Nyhetsbrev nr 7 - 2018

Da har formodentlig julefreden begynt å senke seg over hele landet. For de fleste av oss som driver med travsport, merker vi kanskje ikke så mye ti...  Les mer

Sakliste til Styremøte 010915 på tlf