Norsk Dametravforbund

Norsk Dametravforbund ble stiftet 30. juli 1994. NDTF ivaretar landets damegrupper sine interesser og fungerer som bindeledd mellom damegruppene, DNT og respektive travbaner. NDTF påser at NM Damer kjøres etter reglene fastsatt av DNT.

Andre oppgaver: finaleløp hvert år med deltakende kusk fra hver damegruppe; bistå med å sende damekusker ut til internasjonale dameløp; bistå til utveksling/smarbeid damegruppene i mellom; damegruppene rundt omkring i landet gjennomfører en rekke dugnadsarbeid på sine respektive travbaner; damegruppene bidrar gjennom sosiale aktiviteter til økt trivsel både i og utenfor travsporten. Damegruppene i travsporten gjør en viktig frivillig innsats på norske travbaner.

webansvarlig:  June Reyes  j-reyes@online.no


Aktuelt

NM Damer 2018

Artikkelbilde Elisabeth Storetvedt Norgesmester nok en gang!  Les mer

NM Damer 2017

Artikkelbilde Elisabeth Storetvedt ble Norgesmester 2017  Les mer

NM Damer 2016

Artikkelbilde Kristine Kvasnes ble Norgesmester 2016  Les mer

Kvalifiserte kusker NM Damer 2015

Artikkelbilde Seierspallen fra NM 2014. Stine Marlen Bendiksen er tittelforsvarer i årets NM.  Les mer

Arkiv