Komiteer

DNTs komiteer etter generalforsamlingen 29.08.2020. 

Kontrollkomité:
Gunnar Eilefstjønn 
Kjell Aage Øie-Kjølstad
Marion Klette

Avlskomité:

Varmblods
Arnt Foss (leder)
Ments Tore Møller
Anita Sønsteby

Varamedlemmer:
Christine Storhaug
Håkon Steine

Kaldblods
Elin Bergseth 
Målfrid Vatne
Karoline Bakke Wethal

Varamedlemmer:
Kristine Støen Kivle
Gunvald Åsegård

Påtalekomitè:
Ove Aurstad (leder)
Øistein Eriksen
Odd Haugdahl

Varamedlemmer: 
Ragnhild Olsen 
Kristin Andersgaard

Domskomité:
Inge Tonholm (leder)
Marthe Ottersen
Jan Roger Humlebekk

Varamedlemmer:
Aksel Melby
Elisabeth B. Carlsen
 
Appellkomité:
Tormod Haugnes (leder)
Lars Borge-Andersen 
Anne Mette Berg-Christiansen

Varamedlemmer:
Kai Magnar Killingmo
Tina Fossan Låg
Arne Rødby

Lovkomité:
Tore E. Brath (leder)
Ragnhild Tjaum
Tom Erik Vestrheim

Varamedlemmer:
Kjetil Halstensen 
Anne-Guro Herregården


Valgkomité:
Tom Rune Bratlien (leder)
Endre Storhaug
Tone M. Blindheim
Asbjørn Opdal
May-Liss Hansen

Varamedlemmer:
Siv M. Kittelsen
Gunnar Gjerstad
Kai Sundberg