Generalforsamling 2021

14.12.2020
Artikkelbilde

DNTs generalforsamling avholdes lørdag 4. september, kl. 11.00 -18.00 på Thon Hotel Arena, Lillestrøm. Registrering skjer i tidsrommet kl. 10.00 -10.45.