Tirsdag 6 februar 2018

06.02.2018

1. LØP TIDSINTERVALL 1.45-2.00

1. FAXEN 1.42.3

2. FARMENS VIKTOR 1.42.4

3. TROLL VITA 1.42.5

4. SJØBRIS 1.43.2

2. LØP TIDSINTERVALL 1.35-1.45

1. GRANLY STORM 1.38.7

2. FJELL ALMA 1.37.8

3 HUSEBY SNUPPA 1.37.5

3. LØP TIDSINTERVALL 1.30-1.35

1. ASHTON 1.32.0

2. TROLLSTERK VIKING 1.32.0

3. T.K.'S VICTORY 1.32.0

4. GENIUS 1.32.1

4. LØP TIDSINTERVALL 1.25-1.30

1. LA PALOMA 1.23.1

2. ZENIT ZOFIA 1.23.2

3. LISBETH OF AFRICA 1.23.4

4. BAJASSO 1.23.5

NESTE RUTINELØP TIRSDAG 20 FEBRUAR.