Tirsdag 3 februar

04.02.2015

1. LØP TIDSINTERVALL 1.45-2.00 AUTO ALLE LØP

1. GALLIS SPRETTEN 1.40.2

2. MIDTØY JERVA 1.47.1

2. LØP TIDSINTERVALL 1.35-1.45

1. LINNSTJERNEN 1.33.4

2. STJERNE PER 1.33.4

3. SEPMI NASTY 1.33.5

4. GRIMSJON 1.33.7

5. GJØNNMAI 1.33.9

6 VÅR RUNA 1.34.0

3- LØP TISINTERVALL 1.30-1.35

1. EXBO B.R. 1.29.9

2. PRIDE 1.30.0

4 løp kjørte alle altfor for fort.

5. LØP TIDSINTERVALL FRI FART

1. C.C. PRINCESS 1.18.0

2. DREAM PRINCESS 1.18.0

3. FIFHT FOR VICTORY 1.18.8

4. SIOUX D'ANOU 1.19.5

NESTE RUTINELØP TIRSDAG 17 FEBRUAR