Tirsdag 29 nov 2016

29.11.2016

1. LØP TIDSINTERVALL 1.45-2.00

1. GROMFAKS 1.41.7

2. FINNDAL FAKSEN 1.46.2

3. NORHEIM KJELL 1.51.4

2 LØP TIDSINTERVALL 1.35-1.45

1. TY LEA 1.35.1

2. HAUGESTAD GABRIELLE 1.35.3

3. RIGLA 1.35.4

4. FINDAL ODIN 1.35.7

5. TYRI TROLL 1.36.1

6. JÆRGERN 1.37.9

7. TYRI KVIKK 1.40.6

3. LØP TIDSINTERVALL 1.30-1.35

1. VIOLA LA VITA 1.29.0

2. JÆRVSØ OLE 1.29.3

3. SPARKLING 1.29.4

4. FRICK 1.30.5

5. HERO 1.31.4

6. LE RAPIDE 1.33.2

7. REMSPIK 1.35.1

4 LØP TIDSINTERVALL 1.25-1.30

 1. MY GOLDEN RENE 1.24.0

2. POKER FACE 1.24.0

3. UMBRELLA BRICK 1.24.0

4. BELLA ELINE 1.24.2

5. BULLDOZER  1.24.7

6. DIRTBALLER 1.26.9

NESTE RUTINELØP TIRSDAG 13 DESEMBER AUTOSTART.