TIRSDAG 19 FEBRUAR

23.02.2019

1. LØP TIDSINTERVALL 1.45-2.00

1. FRØY FANTEN 1.47,6

2. KJERRUM JENTA 1.53.7

2. LØP TIDSINTERVALL 1.35-.145

1. QUANTUM SURPRISE 1.37.5

2. VOJE FAXA 1.37.7

3. NADINE U.N. 1.38.2 (MONTE)

4. MOE FRYGG 1.38.4

5. GRANLY STORM 1.38.5

6. DIÅMI Ø.K. 1.38.7

7. YLV JERVEN 1.41.5

3. LØP TIDSINTERVALL 1.30-1.35

1. AMIZING GRACE US 1.31.0

2. VALLY 1.33.0

3. NAM NAM 1.33.1

4A TIDSINTERVALL 1.25-2.30

1. HENNI B.R. 1.23.4

2. NERA 1.23.5

3. FINAL BOW 1.23.5

4. FOLSOM CASH 1.23.8

5. FRICK 1.24.2

6. MEMORIES DREAM 1.25.5

4B TIDSINTERVALL 1.25-1.30

1. CASHLESS 1.25.8

2. VIOLETA RAVINA 1.25.9

3. JETTEN 1.26.1

4. NOTHERN GENIUS 1.26.1

5. SOPHIE'S PHOTOGENIC 1.26.7

6. PALLATON 1.27.0

7. ICANT STOP RUNNING 1.27.3

8. PRODIGIOUS HANGOVER 1.28.0

5 LØP TIDSINTERVALL FRI FART

1. S.M.K. SILVOUPLAIT 1.22.5

2. BLACK SYMPHONIC 1.22.6 (MONTE)

3. THAI MAGIC 1.22.7

4. THAI PARADISE 1.23.0

NESTE RUTINELØP TIRSDAG 5 MARS