Rutinelop 22 feb. 2011.

Skrevet av Frank,  23.02.2011

1. LOP TIDSINTERVALL 1.45-2.00

1. VESTIN 1.41.0

2. SALSNES BLESSA 1.45.1

3. FIN BEST JO 1.45.2

4. BJORNE FRIGGEN 1.46.2

2. LOP TIDESINTERVALL 1.35-1.45

1. ARTNAT FARI 1.41.2

2. DUBER 1.44.4 (MONTE)

3. LOP TIDSINTERVALL 1.30-1.35

1. EMIL DE RASCAL 1.30.8

2. JOLEEN 1.30.9

3. LACK OF LAXITY 1.31.6

4. SPANGLOMA 1.34.0

4. LOP FRI FART OG 1.25-1.30

1. MATADOR F.I. 1.23.0 (MONTE)

2. MILLENIUM CHIP 1.23.3

3. PRINCE DE CENOMAN 1.23.3 (MONTE)

4. THAI PLATTINA(25) 1.25.3

VELKOMMEN TIL NESTE GANG 8 MARS.