RUTINELØP 6 APRIL 2010

28.04.2010

1. LØP TIDINTERVALL 1.45-2.00

1. DALBY RØVERN 1.42.7

2. FRK. YMIR 1.43.0

3. LÅHNE VIND 1.44.1

4. GJERMUND 1.44.2(MONTE)

2. LØP TIDSINTERVALL 1.35-1.45.

1. BEKKELILJA 1.42.4

2. APPLE 1.42.5

3. JENS ULRIK 1.48.5

3. LØP TIDSINTERVALL 1.30-1.35

1. FREE ROLLS 1.25.9

2. TARTUFFE 1.26.0

3. RASOKKEN 1.35.7

4. LØP TIDSINTERVALL 1.25-1.30

1. CHILLER 1.26.9

2. H.M. MONOCERUS 1.29.5

3. WIXI LAYLOCK 1.30.2

NESTE RUTINELØP 20 APRIL