Årsberetninger og vår historie

Skrevet av Tom Andersen,  29.01.2010
Artikkelbilde
Skysstasjonen på Sørby i Stokke. Her ble Stokke og omegn Travforening stiftet 4.mars 1910. Mannen som sitter på kuskesetet er Othmar Sørby, foreningens første formann. Foto: Privat

Våre årsberetninger og historie finner du her og på linkene til høyre. Teksten nedenfor er sakset fra Henning Døvles flotte 100 års jubileumsbok. Boka kan du laste ned elektronisk fra linken til høyre.

Stiftelsen

Året var 1910, nærmere bestemt i mars måned. Datoen var den 4. og lite visste de knapt to håndfuller med travinteresserte herrer at de denne dagen dannet grunnlaget for det som med tiden skulle bli en av de største, driftigste og innflytelsesrike travforeningene i Norge. Hesten sto i sentrum, stedet var Sørby i Skjee, og forbilledlig nok så stiftet man Stokke og omegn Travforening på Sørby Gård, gården som var et knutepunkt midtveis mellom Sandefjord og Tønsberg, ja, det var nettopp en skyss-stasjon. Og på den tiden så var det naturligvis vår firbeinte venn hesten som sto for det meste av transportoppdragene, sammen med jernbanen, og som fraktet gods og mennesker i stor stil. Bilen var født, men var fremdeles et svært så sjeldent skue. Gården nevnes i historiebøkene så langt tilbake som i 1398. Som skyss-stasjon antar man at den var i drift fra rundt 1790. Den eldste delen av dagens bygning er fra slutten av 1600-årene. Anders Kristian Kjær, sønn til æresmedlem Halvdan Kjær, drev gården fra 1968 til 1992, og overlot den deretter til Anders Kristian jr og Lars Ivar Kjær, men senior eier fortsatt det gamle hovedhuset. Eiendommen ble i 1983 tildelt Fortidsminneforeningen avdeling Vestfolds vernepris. 

 

Det var hesten som gjaldt, framfor alt, den gang som nå, for de som har sin lidenskap for hestesporten. Den estetiske nytelse det er å se dyrets utfoldelse der det kjemper om best mulig plassering. Innbitt kjemper de, side om side, disse kraftmaskinene på fire bein. Vel har bilen mange hestekrefter og ruller atskillig fortere på sine fire hjul. Dog finnes den firbeinte utgaven i minst like mange modeller og den hestefrelste vil utvilsomt si; mange flere interessante. Protokollen fra 4. mars 1910 har nedtegnet foreningens formålsparagraf: ”Fremme av avlen av en solid og rask landeveishest. Målet søkes nådd ved å avholde travløp om premier”.   

Othmar Sørby ble foreningens første styreformann, han virket i perioden 1910 – 1913, og med seg i det første styret hadde han;   N. Berg Buer, nestformann, N K Jespersen Haugan, Olav Dolven, Hans Larsen Bugaarden

Allerede fra første stund må Stokke Travforening karakteriseres som en særdeles aktiv forening. Stifterne var ivrige og allerede den 19. februar 1911 ble den første premiekjøringen avholdt, Den fant sted på Akersvannet hvor det ble kjørt hele 7 løp. Samme år, 1911, meldte man foreningen inn i Det norske Travselskap, hvorfor man betalte en kontingent pålydende kroner 10,-. Protokollen viser at foreningen på det tidspunkt hadde elleve medlemmer, syv aktive og fire passive/støttemedlemmer.  

 

Navneendring

I januar 1921, da foreningen var elleve år gammel, besluttet man på årsmøtet at foreningen heretter skulle ha navnet Stokke Travforening. Dette holdt man på i 23 år, inntil man under krigen, nærmere bestemt i 1944, endret navnet tilbake til utgangspunktet; Stokke og omegn Travforening. En kuriositet er at man opp gjennom årene flere steder har sett foreningen oppført som ”Stokke & omegn Travforening”, men her er det ikke snakk om noen midlertidig navneendring. Noen slik endring er aldri protokollført siden man i 1944 endret navnet tilbake til Stokke og omegn Travforening. Det er utvilsomt foreningens fulle og korrekte navn de siste 66 årene – og slik skal det antagelig forbli i mange år framover.