Styret for 2015

Nytt styre for 2015

Leiar:

Geir Ulltang, 

Tlf: 98288907

Nestledar

Geir Vie, 

Tlf:

Styremedelm

Ragnvald Nordstrand 

Tlf: 91696450

Styremedlem:

Kim Horstad

Tlf: 91527855

Styremedlem:

Kato Bruland

Tlf: 91621317

1.vara:

Arne Morten Fond

Tlf:

2.vara:

Tor Skilbrei

Tlf:90766965

E-post. firda.travlag@live.no