B trenar

Skrevet av kim horstad,  28.03.2015

 I februar deltok Frode Horstad på B-TRENAR kurs på Starum. Frode bestod både den praktiske og den teroertiske eksamenen. Og kan dermed ta ut B trenar lisensen.

Vi gratulerer og ønsker lykke til