UNGHEST

Skrevet av Otto Kjelby,  25.11.2010
Artikkelbilde
Night light m/føll

Har du hest f. 2010 ? Da har du muligheter til å få trent hesten i sosialt samvær

 

 

Tilbud  til alle som har åringer i 2010.

 

Breistein 16. september 2010

 

 

Styret i forbundet har besluttet at vi også i år skal satse på å få unghesten ut i mønstringsløp det året han fyller 2 år. I år går innkallelsen via travlagene.

 

Som kjent satser Travparken på hopper og unghestar i sin sportsplan. Det vil VTF følge opp med å gi et tilbud til alle som har åringer i 2010, og er medlemmer i et av våre travlag.

 

Det har de siste årene vist seg at det er bra med hest som klarer mønstringsløpet, men det er etter måten få som kommer til start som treåringer.

 

VTF vil derfor gi et tilbud til alle som har åringer, med en del fagprat, trening og sosialt samvær for både hester og eierene med m.a.utveksling av erfaringer om trening av unghest.

 

Første samling blir på Travparken søndag 17.oktober kl.12.00

Da kjører  vi en enkel hinderløype og kjører ellers i lag i banen slik at hestene får sosial trening. Det blir gitt tips om tannbehandling ved en av veterinærene på klinikken.

 

 

Andre samling er tenkt søndag 21. november kl.12.00

Her vil vi prøve å få med trenere for å gjel tips om utstyr.

 

 

Videre er det tenkt  samling medio mars, april, mai og juni

Pr. i dag er dette tenkt som samlinger for sosialt samvær for både hest og folk.

med hest. Her vil vi òg ha med trener for å tipse om utstyr m.v.

 

 

Vi håper at dette har interesse og ser fram til en interessant høst og vår.

 

Er det noe du lurer på så skal du ta kontakt med:

                 Arne Skeie       tlf. 915 49 352   e-post: skeie2@online.no

                  Leiv Hauge      tlf. 454 76 871   e-post: leiv.hauge@gmail.com

Det er de to som har ansvaret for dette prosjektet

 

 

Med vennlig helsing

Vestenfjeldske Travforbund

 

Otto Kjelby

forbundsekretær                                                                                                                      tlf.908 73 348