Fra styremøte 22.11.2010

Skrevet av Otto Kjelby,  25.11.2010
Artikkelbilde
Travtrener Odd Storetvedt

Forbundet hadde styremøte mandag 22.november. Her benyttet vi anledningen til å ønske vår nestformann Ragnvald Rasmussen til lykke med leder vervet i DSet. Ragnvald ønsket å takke for de hyggelige telefoner og samtaler han hadde hatt med personer i travlagene. Uten den støtte fra disse og styret i DSet, hadde han neppe tatt på seg vervet.

Fra styremøte kan nevnes at vi besluttet å holde formannsmøte  hver annen måned. Vi vil holde møtene uten at det foreligger noen fast sakliste. Vi kan komme sammen å utveksle erfaringer / meddele informasjon til hver andre. "Gøy på landet dagen", er et godt eksempel på samarbeid. Første formannsmøte blir mandag 6.desember.          Det ble en del diskusjon rundt tilbakemeldinger på høringer som DNT har lagt ut på nett.             Forbundet oppnevnte BJØRN VETHE som sin representant i det sportslige utvalg som er nedsatt ved Bergen Travpark.      Grunnet sykdom ble ikke TU opplæringen holdt i november som planlagt. Det ble nå besluttet at den skal avholdes første halvdel av februar. Da skal de nye styrene i travlagene være på plass.                 Styret vil også rette en henvendelse til DNT vedr. folkehesten.       Det er sendt ut en oversikt til travlagene over hester som er registrert i DNT. Mange av disse er død. Vi ber travlagene og deres medlemmer om å være behjelplig med å luke disse bort fra registrene. Har du en hest som ikke er slette, ta kontakt med din travlagsleder.            Hester f.2010 vil få tilbud(ijan.) om å være med på et unghestprosjekt. Det blir noe mer strukturer enn det vi kjører idag.