Referat fra lagledermøte

Skrevet av Otto Kjelby,  07.04.2011

Mandag 4.april hadde vi lagledermøte. Valgene i DNT var hovedsaken

REFERAT

Fra

LAGLEDERMØTE 4.APRIL 2011

 

Sted:    Styrerommet Bergen Travpark

Tid:      Kl.18.00

 

Til stede: Firda v/Frode,  Hardanger v/Oddvin, Nordhordland v/Bente,

                Askøy v/Per Viggo, Fana v/Ricke, Sotra v/Elin og Øyvind ,

                Voss v/Kari og BOT v/Einar.

                   Styret i VTF v/Leiv,Bjørn og John  + Otto.

 

1. VALG PÅ DNT`S GENERALFORSAMLING         

 Det ble mye diskusjon rundt Atle Larsen sitt kandidatur. Alle var enig i at Tove Paule måtte være med i styret, mer usikkert om på hvilke plass.

Harald Einang var et ønske fra en del.

John redegjorde fra samtaler han hadde hatt med andre forbundsledere. De skal ha et møte på Gardermoen  på fredagskvelden. Våre lag samles til en orientering på lørdags morgen.

John og Bjørn påpekte viktigheten om å ikke ”kaste bort” sin stemme, med å stemme på kandidater som ikke hadde tilslutning i andre forbund.

Våre lag  ble stilt helt fritt til å stemme på de kandidater de selv mener er best skikket til vervene.        

 

 

2. FORSLAG

Forslag 10b, ble drøftet. De av våre ledere som tok ordet, hadde problemer med å forstå hvorfor DNT ikke kunne støtte et slikt forslag, som etter deres mening var med på å styre DNT sin innflytelse over NR.

Otto orientert om forslaget til endring i sekretærordningen.

 

Det ble påpekt at de som ville ha innlegg til årsberetningen og/eller forslagene, måtte forberede seg gått og være LYN rask med nummerlappen, når punktet kom opp.

 

 

3. TIL START

Det ble orientert om prosjektet og om møte den 12.april. Ønske om at brevet blir lagt ut på hjemmesiden vår.

Det kom en del innspill på UNGHEST prosjektet vårt. Oppfølgningen her hadde ikke vært god nok, noe som også Leiv kunne bekrefte.

Med TIL START prosjektet vil dette komme inn i mer strukturerte former.

 

4. EVENTUELT

Bente orientert om GØY PÅ LANDET dagen. Dette er et varemerke som vi vil verne om.

Dagen i år blir 25 (26) juni.

De vil på et senere lagledermøte presentere mer av programmet.

 

Regnskap

Askøy, Nordhordland samt Sotra ønsker å starte opp med Duett programmet.

 

Diverse

Det ble etterlyst en opplysningsbrosjyre om kjøring av hest i trafikken. Spesielt etterlyste de en slik brosjyre som kjøreskolene kunne dele ut.

 

Stend og Voss (skoler som har hestelinje) ber oss undersøke mulighetene for gruppe medlemskap i DNT

 

Voss ønsker at det må kunne avholdes lisenskurs på Voss.

 

 

Møte ble avsluttet kl.20.30

 

 

Otto

Ref.