Nytt tlf.nummer for innmelding i Bergen

25.02.2014

Bergen, Forus og Sørlandet har startet samarbeid på flere fronter for best mulig å utnytte felles ressurser - første konkrete resultatet av dette er felles innmelding. Og nytt tlf. nr for de aktive å forholde seg til.

Siden sentral innmelding ikke er helt ferdigstilt ennå blir Sørlandets Travpark felles innmeldings- og starterklæringssentral for Bergen, Forus og Sørlandet. Innmeldingsfristene blir som tidligere, men nytt nr for innmelding over tlf. samt starterklæring blir 35 10 11 35.

Dette blir gjeldende fra og med innmelding til løpsdagens 6. mars

Les mer her:

http://www.travparken.no/Nyhetsarkiv/2014/Februar/Nytt-tlfnr-innmeldingstarterklaring/