Medlemsregisteret

Skrevet av Otto Kjelby,  06.01.2011

Her kommer litt informasjon vedr. medlemsregisteret.

Vi har fått flg. mail fra DNT sentralt. Den er også sendt til lederene i lagene.

 

Hei

 

Som dere sikkert har sett er det på årets medlemskort påført året 2010, og ikke 2011 som er det riktige år.

Er det medlemmer som klager over dette, kan kortet rettes med penn til 2011. Alt av innbetalinger av kontingent med bankgiro vedlegget blir riktig i henhold til lagets kontingent og år.

Kortet ble tidligere benyttet til adgang på baner, men nå som banene ikke tar inngangspenger har kortet ingen verdi.

Driftselskapene har også fått beskjed om at det er trykkfeil på kortet.

 

Vennligst gi beskjed til deres medlemmer om at kortet bare kan rettes til 2011. Alt annet går riktig.

 

MVH

Det Norske Travselskap

Kjell G. Gaarder

 

 

MEDLEMSREGISTERET.

Alle endringer i registeret krever tlf.nr. og/eller mail adr. Det er viktig at vi får dette, da DNT, forbund og lag kan bruke tlf/mail til å kalle inn til møter o.l.

Vedlagt følger et skjema som kan leveres til laget, slik at vi får reg. rette opplysninger om deg.

 

DET NORSKE    TRAVSELSKAP

 

 

Oppdatering av medlemsopplysninger

 

 

Medlemsnummer:______________  i  ________________________________

 

 

Fødselsdato:__________                Navn:_________________________________

 

                                               Adresse:_______________________________

 

                                               Postnr.:________ Sted:___________________

 

                                               Telefon:____________ Mobil:_____________

 

                                               E-post:________________________________

 

 

Fyll ut nedenfor det som passer for deg:

 

Jeg er:

 

       Enkeltmedlem:                                   Kontingent kr _____________.

       Hovedmedlem i familie:                      Kontingent kr _____________.

       Familiemedlem under hovedmedlem: Kontingent kr.                0,00 .

·        Hovedmedlemmet er:_____________________________________.

       Annen type medlem:

·        Type__________________________Kontingent kr ­­­­­­­_____________.

 

 

Dato:      /    - 20__.

 

_______________________                             ______________________

Underskrift medlem                                                      Underskrift travlag

 

 

Sign: _________________

Forbundssekretær