Kurs

Skrevet av Otto Kjelby,  28.11.2011

I kveld har forbundet kurs i kommunikasjon, medlemsregister, bruk at nettsider. 8 lag er representert

Kjell Gaarder fra DNT var kursholder. Han tok første for seg medlemsregisteret og gikk der etter over til nettsiden. Her var det en del utfordringer, ikke alle hadde versjoner som samsvarte med den systemet krevde.

Ingen er blitt ekspert etter denne kvelden. men noen har vi nok fått med oss. Å hente inn bilder, dokumenter ble det lagt ekstra vekt på