Hjelp jeg er blitt valgt

Skrevet av Otto Kjelby,  14.06.2012

Tirsdag den 12. juni hadde vi et kurs under tillitsmannsarbeid med dette emne

 

 

REFERAT:   

Fra tillitsmannskurs:      Hjelp jeg er blitt valgt

              Kursholder:             Terje Aspevik

              Sted og tid:              Styrerommet på Bergen Travpark 12.juni 2012  kl.18.00 –kl.21.00.

               Til stede:                  Askøy (3).  Nordhordland (2).  Sogn (1)           

 Ikke møtt:                           BOT, Fana

 

Det var i utgangspunktet påmeldt 10 deltakere. Av forskjellige årsaker møtte 6.

De 6 som møtte fikk en grei innføring  i oppgaver og ansvar  som følger med når en blir innvalgt i et styre i lag/organisasjon.

Terje gikk også gjennom DNT sin organisasjon.

STYRETS HOVEDOPPGAVER ble det lagt stor vekt på. Styret skal angi mål, trekke opp retningslinjer, kontrollere at dette blir fulgt. Terje la stor vekt på at styret hadde en strategiplan.  Styret skal ikke være daglige drivere av  organisasjonen.  

 I travlag er som regel  styreleder og daglig leder samme person og da blir det styre med leder som driver organisasjonen/laget.  En leder må være flink til å delegere, selv om  å gjøre det selv kan være det beste/enkleste.

 Ved avslutningen fikk deltakerne fikk utlevert  foredraget.  De måtte svare skriftlig (anonymt) på noen spørsmål som var under oppsummeringen.

 Otto orienterte litt om hvordan dette med travpolitisk arbeid oppleves fra Vestenfjeldske sin side.

Deltakerne ønsket referat fra møtene.

 

 

Otto Kjelby