En høstkonferanse i fremtidens tegn

13.10.2013
Artikkelbilde
Innsatsen fra deltakerne var påklagelig

Nesten 70 deltakere fra Vestenfjeldske, Rogaland og Agder Travforbund samlet seg denne helgen i Bergen for å diskutere fremtidens travsport

Med fremtidens travsport og målsetting om å komme med innspill til DNTs neste strategiplan var det spente og engasjerte deltakere som benket seg på Scandic Hotel i sentrum - temaer som fremtidens inntekter, travbaner, aktive, travlag og ikke minst fremtidens travhest skulle på dagsorden innen dagen skulle avsluttes på Bergen Travpark.

Nestleder i Norsk Rikstoto Frank Håland redegjorde for status og tanker videre i og rundt Norsk Rikstoto og fikk rikelig med både spørsmål og innspill fra engasjerte tilhørere om alt fra kommisjonæroppfølging til internasjonalt spill og produktmix.

Andre gruppe ut var de daglige lederne som informerte om status og fremtidige satsingsområder på de tre totalisatorbanene, og det ble forespeilet et tettere samarbeid mellom disse hva angår å utnytte kompetanse og ressurser bedre.

Rekrutteringsbiten ble en flott seanse der Ann May Sveinungsen holdt en engasjerende og svært god presentasjon av Travskolen på Sørlandet Travpark før salen tok debatten om hvordan vi i større grad kan rekruttere til sporten. Det hersket bred enighet om at rekruttering via ponnitrav er noe av det viktigste vi driver med fremover, at sporten også bør kunne tilby tilgang til hest for de interesserte og at vi må drive en åpen rekruttering der det er plass for alle.

Lørdagen ble avsluttet med tur til Bergen Travpark det det ble nytt en bedre middag og flotte travløp før kvelden ble avsluttet med en sosial seanse i "Elliot'n"

 

Mer eller mindre morgenfriske ble salen møtt av Anders Järnerot som redegjorde for DNTs tanker rundt det sportslige og utvikling av travhesten for fremtiden før det ble gruppearbeid om hvordan sporten vår fremstår utad, hva vi kan gjøre med dette og hvilke forventninger travsporten som helhet bør ha til de respektive forbund og lag.

 

Vi takker alle de deltakende for en flott helg og gleder oss allerede til neste år!