Ekstraordinær generalforsamling

16.07.2013

Hardanger Tråvlag avholder ekstraordinær generalforsamling tirsdag 3.september. Innkalling med saksliste finner du her

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

HARDANGER TRÅVLAG

 

Sted:    Sjusetevegen 27, 5610 Øystese (Felleskjøpets lokaler)

Dag:    Tirsdag 3. september

Kl.:       18:00

 

 

Saksliste

 

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av dirigent, referent og 2 personer til å underskrive protokoll
  3. Orientering om økonomisk status
  4. Behandle forslag: Skal travlaget ha fortsatt drift?

Innstilling: Fortsatt drift i Hardanger Tråvlag

  1. Valg av styre og øvrige tillitsvalgte frem til ordinær generalforsamling i januar, herunder

-          5 styremedlemmer

-          2 varamedlemmer til styret

-          Leder og nestleder i styret

-          Representant og varamedlem til DNTs generalforsamling

-          Representanter med varamedlemmer til travforbundets generalforsamling

-          2 revisorer og ett varamedlem

-          Valgkomitè på tre medlemmer og ett varamedlem

 

Innstillinger:

Styremedlemmer:  Lene Trones, Jan Erik Vaagen, Victoria Steine, Susanne Stensruud, Guro Stuve

Varamedlemmer: Andrea Aarekol, Henriette Steine

Styrets leder: Lene Trones

Styrets nestleder: Jan Erik Vaagen

Representasjon: Styrets leder og nestleder

Revisor: Tore Mo, Solveig Steine

Valgkomitè: Geir Trygve Trones, Bertil Ove Skeie, Håkon Steine

 

 

Etter den ekstraordinære generalforsamlingen vil det bli avholdt lagmøte der det er åpent for innspill og diskusjon om lagets videre strategi og veivalg.